Český výzkum by se měl učit od toho norského.

25. 09. 2019

Položme si řečnickou otázku. Kdy naposledy česká výzkumná instituce, či nějaká vysoká škola zveřejnila zprávu tohoto typu: "Infrastrukturní opatření zvýšila využití cyklistiky v norských městech o 31 %". Je nepsaným tajemstvím, že výzkumné organizace a university se musí honit především za odbornými články, za které dostávají RIV body, aneb body, za které dostávají peníze na další výzkum. To je v pořádku, Ale neměly by vydávat i zprávy, kterým bude rozumět každý? Neměly by vydávat zprávy, které budou motiovat společnost ke změnám v oblasti udržitelné mobility?

Pro inspiraci zveřejňujeme novinku Norského Institutu pro dopravní ekonomii. Data jsou neskutečně důležitá, ale pokud jsou schována v odborných článcích, k politikům a úředníkům se nedostanou...

Takže co nám Čechům mohou říci norská data?

Kvalitnější cyklistická infrastruktura přispěla k navýšení počtu cyklistických kilometrů o 31 %. Norský Institut pro dopravní ekonomii shromažďoval potřebná data pomocí mobilní aplikace, která zaznamenávala vzorce dopravního chování cyklistů. Vůbec poprvé tak v Norsku byla data shromážděná pomocí aplikací jako Strava a Google Maps Timeline použita k vytvoření co nejpřesnější představy o užitečnosti investic vložených do rozvoje cyklistiky.

Primárním cílem bylo zjistit, zda stávající data mohou skutečně přesně určit, jaké jsou účinky infrastrukturních opatření pro cyklisty v městských oblastech.

Good infrastructure increases the bicycle use. Photo: Kvalitní infrastruktura zvyšuje podíl cyklistické dopravy. Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune.

Nová technologie poskytuje nové údaje

Zatímco tradiční vzorce dopravního chování bývají dobře zdokumentovány již od roku 1985 v rámci národních dopravních průzkumů (NTBS), cyklistika tvoří pouze malou část těchto průzkumů, a proto tímto způsobem získané údaje nejsou pro zjišťování účinku současných cyklistických opatření vhodné, nejsou totiž dostatečně přesné.

Technologie aplikací poskytuje nové modely pro zaznamenávání dopravních vzorců. Komerční partneři vytvořili jak specializované (aktivní) tréninkové aplikace jako Strava, tak „pasivnější“ verze, např. Google Maps Timeline nebo Moves (již nefungující). Tyto aplikace obsahují historické údaje, jejichž součástí jsou informace o tom, zda a jak se rozložení cyklistů před a po realizaci opatření změnilo. Celkem byly vyhodnoceny účinky 41 opatření, realizovaných v Oslu, Bergenu, Trondheimu a Stavangeru.

Víc cyklistů i cyklistických kilometrů

Ze zprávy vyplývá, že počet cyklokilometrů vzrostl o 31 % a celkový počet cyklistů o 19 %. Obecně se čísla nejvíc zvedla v oblastech, kde došlo k implementaci komplexních opatření. Podle zprávy však mají pozitivní účinek i tzv. „malá opatření“.

V tomto okamžiku nelze určit, zda realizovaná opatření motivovala nové cyklisty, nebo stávající cyklisté změnili svoje předchozí trasy.

Vydáno 17. 9. 2019

Podrobné informace (shrnutí zprávy) viz:
Analysing effects of infrastructure measures for cyclists in the cities of Oslo, Bergen, Trondheim and Stavanger using app data.

 

http://nordicroads.com/infrastructure-measures-norwegian-cities-increased-cycling-31-pct/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&fbclid=IwAR0jx7t0I8Ibiki5gvAeTVKweL-vQE3VPbMf4nsg0PIOqpsWNoU8RSKD6hE

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Aktuality