Znečištění ovzduší z dopravy. Dva pohledy na věc.

30. 10. 2018

Už jsme vás informovali o tom, že ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 organizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí tzv. Clean Air Dialogue (dále také jen „dialog“). Cílem dialogu je diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší a pomoci tak při úsilí, které ČR vynakládá k dosažení imisních limitů v době co možná nejkratší.

A realita? Zjednodušeně existují dva scénáře. Otázkou zůstává, kterým směrem se vydají naše organizace, naše města:

Symbolem prvního scénáře je novinka z 29. 10. 2018, která vyšla na serveru E15.cz Omezení dopravy v Praze při smogových situacích nejspíše nebude, způsobilo by kolaps Zákaz vjezdu do metropole v době smogových situací pro nákladní a polovinu osobních vozů, který od začátku loňského roku připravuje vedení Prahy, by zřejmě způsobil dopravní kolaps. Vyplývá to ze závěrů odborné pracovní skupiny pro přípravu omezení, které v úterý dostanou na stůl pražští radní. Na základě doporučení skupiny dosluhující vedení města plán neschválí. Proti opatření se postavil například Středočeský kraj, policie nebo ministerstvo dopravy. Více zde.

Symbolem druhého scénáře je dopis, který dne 24. 10. 2018 zveřejnila britská organizace SUSTRANS, kterým organizace ClientEarth a British Lung Foundation vyzývají vládu Spojeného království k financování a realizaci programu Čistý vzduch pro děti. Mimo jiné o iniciativě už jsme informovali zde.

Znění dopisu:

Vážený pane Philipe Hammonde,

jménem organizace Rodičovská síť pro čisté ovzduší a dalších podpůrných organizací z oblasti dopravy, ochrany životního prostředí a péče o zdraví Vás tímto dopisem chceme požádat o podporu programu Čistý vzduch pro děti, jehož součástí jsou naléhavá a mimořádná opatření nutná pro ochranu zdraví našich dětí.

Naše rodičovská síť s podporou nadací British Lung Foundation a ClientEarth reprezentuje rodiče a další pečující osoby, které na území našeho státu s obavami sledují negativní dopady znečištěného ovzduší na děti a požadují nápravu.

Děti na celém území Spojeného království jsou každodenně vystavovány škodlivým vlivům špatného ovzduší; tisíce škol i dětských hřišť se nacházejí v lokalitách, většinou v blízkosti silnic, kde jsou překračovány zákonné limity pro nečistoty v ovzduší. Zdraví dětí je ohroženo – nečistý vzduch může u dětí jednak zpomalit růst plic, a také zvýšit riziko onemocnění dýchacích cest nebo urychlit rozvoj život ohrožujících astmatických záchvatů.

Zákonné limity pro emise nečistot v ovzduší měly být splněny již v roce 2010, vládní prognózy však naznačují, že bez dalších opatření k tomu nedojde dřív než v roce 2028. Kromě toho na většině britského území zaznamenáváme vyšší hladinu prachových částic v ovzduší, než doporučují směrnice SZO. Proto tak naléhavě potřebujeme, aby vláda podnikla kroky, které ochrání plíce našich dětí a umožní jim vyrůstat v čistším a zdravějším prostředí.

Věříme, že program Čistý vzduch pro děti pomůže děti jako zranitelné členy naší společnosti ochránit před negativními dopady nečistého ovzduší.

Součástí programu jsou následující opatření:

  1. Komplexní audit kvality ovzduší v okolí základních a mateřských škol a dětských hřišť, která se nacházejí v nejvíce znečištěných oblastech. Výsledky auditu pomohou identifikovat všechny skupiny osob, které jsou vystaveny působení nezákonného a škodlivého množství nečistot v ovzduší, a následně najít a realizovat strategická opatření na ochranu zdraví našich dětí.
  2. Zákaz vzniku dalších mateřských a základních škol a dětských hřišť v nejvíc znečištěných oblastech.
  3. Zavedení zón bez motorové dopravy v okolí základních a mateřských škol a dětských hřišť, které pomohou snížit riziko vystavení dětí silně znečištěnému ovzduší.
  4. Podpora pěší, cyklistické a veřejné dopravy jako reálné dopravní alternativy pro cesty do škol i za zábavou.
  5. Vybavení základních a mateřských škol i dětských hřišť proaktivním výstražným systémem pro případ vysokého znečištění ovzduší; vzdělávání o možnostech ochrany dětí v průběhu celého roku.
  6. Přijetí nových zákonů o kvalitě ovzduší, které pomohou lépe prosazovat naše právo dýchat čistý vzduch, jenž bude splňovat limity stanovené na základě pokynů SZO. Můžeme se zasadit o to, aby se Británie stala světovým lídrem v boji za kvalitu ovzduší a zdrojem řešení nutných pro ochranu zdraví člověka.

Program by měla financovat a implementovat ústřední vláda Spojeného království, což by mělo zajistit rychlost a nákladovou efektivitu celého projektu. Na základě předchozích i právě probíhajících programů a projektů odhadujeme výši nákladů na první rok programu, který by se zaměřil na znečištěním nejvíc zasažené mateřské a základní školy, na 153 milionů liber. Tyto finanční zdroje by doplňovaly aktivity jiných vládních fondů, jako např. Implementačního fondu plánu pro kvalitu ovzduší, Investiční strategie pro cyklistickou a pěší dopravu nebo Fondu pro transformaci měst. Po skončení období 2018-2019 by měl být tento program finančně podporován prostřednictvím víceletého finančního závazku, který umožní řešení problému v celé jeho šíři.

Byli bychom nesmírně potěšení, kdybyste tuto výzvu osobně podpořil. Naléhavě Vás žádáme, abyste v příštím rozpočtu vyhradili finanční prostředky na realizaci programu Čistý vzduch pro děti. Počáteční investice 153 milionů liber v letech 2018-2019 by mohla pomoci v zavádění krizových opatření, která ochrání zdraví dětí v místech, kde se vzdělávají a kde si hrají.

Značné náklady, které vynakládáme na řešení důsledků znečištěného ovzduší, výrazně převyšují investice, které jdou do boje proti tomuto celospolečenskému problému. Podle výpočtů, které provedla organizace Veřejné zdraví Anglie, stálo v roce 2017 jen samotné znečištění prachovými částicemi 71,10 milionů liber, které musela zaplatit Národní zdravotní služba a systém sociální péče. Podle odhadů porostou v letech 2017 až 2025 celkové náklady na zdravotní péči v důsledku znečištění prachovými částicemi PM 2,5 a oxidem dusičitým až na 2,81 miliard liber.

Pokud potřebujete podrobnější informace, neváhejte se na nás obrátit, případně si můžeme domluvit osobní setkání a diskutovat o této zásadní problematice.

S pozdravem,

Jménem Sítě rodičů pro čisté ovzduší

Dr Penny Woods, Chief Executive, British Lung Foundation

James Thornton, CEO, ClientEarth

S podporou:

Dr Samantha Walker, Director of Research and Policy and Deputy Chief Executive, Asthma UK

Professor Chris Griffiths, Barts Institute of Population Health Sciences, Co-Director Asthma UK Centre for Applied Research and Principal Investigator MRC Centre Asthma UK Centre in Allergic Mechanisms of Asthma

Dr Ingrid Wolfe, Co-Chair, British Association of Child & Adolescent Public Health

Dr Fiona Godlee, Editor in chief, The BMJ

David Muir, Chair of the Executive Committee on Air Quality, Environmental Protection UK

Dr Stephen Watkins, Vice President, Faculty of Public Health of the Royal Colleges of Physicians

Saul Billingsley, Executive Director, FIA Foundation

Chris Large, Senior Partner, Global Action Plan – coordinators of Clean Air Day

Rebecca Newsom, Head of Politics, Greenpeace

Dr Laure de Preux, Assistant Professor of Economics, Imperial College Business School

Frank Kelly, Professor of Environmental Health, King’s College London

Kevin Courtney, Joint General Secretary, National Education Union

Professor Stephen Holgate, Special Adviser on Air Quality, Royal College of Physicians

Professor Jonathan Grigg, Co-Chair, Indoor Air Quality Working Group, Royal College of Paediatrics and Child Health

Xavier Brice, Chief Executive, Sustrans

Hannah Graff, Senior Policy Lead, UK Health Forum

Laurie Laybourn-Langton, Director, UK Health Alliance on Climate Change

Sophie Gallois, Deputy Executive Director, Communications, Advocacy and Programmes, Unicef

Anthony Costello, Professor of Global Health and Sustainable Development University College London and Former Director, Department of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, World Health Organisation

Professor Simon Capewell, Department of Public Health & Policy, University of Liverpool

Professor Enda Hayes, Director of the Air Quality Management Resource Centre, University of West England

Professor Jim Longhurst, Assistant Vice Chancellor, Environment and Sustainability, University of West England

Síť rodičů pro čisté ovzduší spojuje osoby pečující o děti na celém území Spojeného království, které by chtěli pomoci řešit krizi, již představuje právě znečištěné ovzduší. Vyzýváme vlády na všech úrovních státní správy, aby přijaly opatření v boji proti nezákonnému a škodlivému množství nečistot v ovzduší a naše děti tak mohly vyrůstat v čistším a zdravějším prostředí. Tuto síť podporují i nadace British Lung Foundation a ClientEarth.

https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/file_content_type/clean_air_for_children_programme_-_philip_hammond_mp.pdf


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Děti (Občan, tag38)

Aktuality