Smart Cities a Město s dobrou adresou

18. 10. 2018

Dne 17. 10. 2018 proběhl v Plzni seminář na téma Dobrá praxe měst v oblasti Smart Cities. Rádi zveřejňujeme prezentaci Martina Habudy na téma: Smart City – implementace konceptu ve Zlíně, která velmi dobrým způsobem dokázala propojit aktivity Smart Cities a značky Města s dobrou adresou v oblasti dopravy a mobility.

Zveřejněním prezentace chceme navázat na doporučení konference Akademie městské mobility (Třebíč, 4. - 5. 10. 2018), které také apeluje na propojení obou aktivit

V rámci konference se upozornilo na dva probíhající projekty, jejíž výstupy by také mohly být vzájemně propojené:

  • Projekt Partnerství pro městskou mobilitu (PUM), který spolukoordinuje Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj). Více informací na tomto odkaze nebo přímo na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“). Právě tento projekt definuje jednotlivé oblasti, které by nová strategie mohla zahrnovat. Doporučuje se rovněž aplikovat partnerství zainteresovaných organizací i na národní úroveň.
  • Projekt Strategického rámce Svazu měst a obcí v oblasti Smart City, který koordinuje SMO ČR ve spolupráci s NCEÚ a dalšími partnery. Projekt bude popisovat tzv. chytré služby, tedy ty, které by měl provozovat veřejný sektor na národní, krajské a místní (městské) úrovni. Problémem však je, že města jsou tlačena jak do „Smart" strategií, tak i do SUMPu.

Městu Třinec se propojení podařilo ve své prezentaci na konferenci v Třebíči, město Zlínu se to zase podařilo na konferenci v Plzni.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Prezentace: Smart City – implementace konceptu ve Zlíně

Smart City - Zlin.pdf (2.2 MB)
Aktuality