Dopravní politika Prahy ovlivní rozvoj metropole na několik let

02. 10. 2017

Hlavní město Praha schválilo novou koncepci dopravní politiky a nahrazuje původní zásady z roku 1996. 

Dokument Dopravní politika je výsledkem práce skupiny odborníků, kteří si dali za cíl naplnění společných vizí o mobilitě v Praze a jejím okolí. Společná vize mobility je postavena na pilířích, kterými byly Strategický plán hl. m. Prahy a dokument P+ Scénáře. Přestože se jedná o odborný materiál, scénáře v žádném případě neopomíjely ani společenský konsenzus zahrnující názory a přání Pražanů.

Plán včetně návrhů konkrétních opatření by měl být hotový v druhé polovině roku 2018. Dokument vznikl na základě odborné diskuse, na jeho znění se shodli zástupci napříč politickým spektrem a je navržen do roku 2030 s dalším výhledem. V souladu s konceptem udržitelné mobility dokument počítá s větším zaměřením na veřejnou, zejména kolejovou dopravu a také na chůzi a cyklistiku. Automobilová doprava se má naopak postupně regulovat a omezovat tak, aby se snižovaly její negativní dopady na zdraví obyvatel.

Dokument obsahuje sedm strategických cílů vyplývajících z principů udržitelné mobility, např. zvýšení prostorové efektivity dopravy, kdy nejefektivnější je v tomto ohledu doprava kolejová a naopak nejnáročnější je individuální doprava automobilem, nebo třeba snížení uhlíkové stopy či vyšší bezpečnost. Podle zásad schválené dopravní politiky vidí Praha budoucnost mobility zejména ve veřejné dopravě, kdy by měl osobní automobil sloužit pouze jako doplňkový dopravní prostředek v situacích, kdy nejde cestovat jinak. Proto musí hlavní město mimo jiné důsledně koordinovat územní a dopravní plánování.

Schválení dokumentu Dopravní politika předcházela důkladná analýza problémů, kritických míst i nevyužitých příležitostí, které v Praze a na hranici s metropolitní oblastí registrujeme. Nyní se připravuje již třetí workshop, na němž se za účasti partnerů, mezi které patří odborníci, zástupci městských částí, ale i četná sdružení, nastaví metodika pro hodnocení jednotlivých projektů. Dokument Dopravní politika sám o sobě totiž popisuje princip řešení dopravy obecně a k realizaci konkrétních kroků povedou až návrhy členů pracovní skupiny a dalších partnerských subjektů.

Více na www.poladprahu.cz

 

Ke stažení :

P+Dopravni_politika_2017-09-19.pdf (2.9 MB)
P+Scenare_2017.pdf (2.2 MB)
Aktuality