Úvahy o změnách, strategiích a opatřeních, o kterých se u nás moc nemluví.

14. 08. 2018

Včerejší téma představilo základy a principy integrálního plánování dopravy a mobility v německém kontextu. Poskytlo dobrou zpětnou vazbu pro české prostředí. Dnešní lekce prohlubuje dané téma a odhaluje hlubší problémy s prosazováním těchto principů. Vychází se přitom z prezentace Udržitelná mobilita – Výzvy pro města (Fakta, strategie a opatření pro integrované plánování dopravy) od Seniorprofessor Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens z TU Dresden, která byla odprezentována na mezinárodní letní škole Udržitelná doprava - made in Leipzig dne 8. 8. 2018 v Lipsku.

Prezentace začíná konstatováním, že se jedná o opravdu složitý úkol, což vystihuje následující graf.

Hlavní úkol, který je třeba řešit, je oddělení rozvoje dopravy od ekonomického rozvoje. Dynamická mobilita vyžaduje integrované koordinování a plánování, které reaguje na globální výzvy:

 • Představte si, že by se 6 miliard Číňanů, Indů a obyvatel dalších rozvojových zemí přepravovalo stejně intenzivně jako Američané
 • Stárnutí světa
 • Budoucnost se odehrává především ve městech
 • Městský život v malých jednotkách
 • Klimatická změna
 • Zásobování energií
 • Čistý vzduch, snížená hlučnost
 • Inkluze/exkluze osob
 • Rostoucí globální komerční motorová doprava
 • Dopravní zácpy a nedostatečná dostupnost, především v megaměstech
 • Nové možnosti v oblasti IT a rozšíření dopravy díky lepší komunikaci
 • Finanční zdroje pro budování, údržbu a rekonstrukce infrastruktury
 • Právní regulace poptávky po dopravní infrastruktuře i jejích dopadů

Strategie pro naplnění hlavního cíle v rámci integrované mobility se týká těchto oblastí:

 • Energetické změny
 • Územní rozvoj
 • Vztahy mezi odvětvími
 • Lidské chování
 • Politická rozhodnutí
 • Celosvětová spolupráce

Pokud se máme bavit na téma Smart cities v kontextu chytré mobility“, pak se to táká těchto vybraných prvků:

 1. Propojené online informace o spojích, cenách nebo dopravních podmínkách atd. (aplikace, nové služby)
 2. „Centra pro mobilitu“ pro multimodální a intermodální možnosti
 3. Systémy pro tzv. sharing a pooling
 4. Pouze vozidla bez lokálních emisí (zvl. elektromobilita)
 5. Autonomní vozidla
 6. Individualizovaná veřejná doprava (VD)
 7. Kolektivní osobní doprava
 8. Snížená potřeba vlastnit auto
 9. Skutečné náklady na dopravu (např. parkování), rozšířené cenové zvýhodnění udržitelné dopravy, osobní auta se pomalu stávají luxusním zbožím
 10. Mobilita jako služba spíš než produkt (srovnej BMW)

Musíme také počítat s dalším aspektem - elektromobilitou, ale v rozumných mezích:

 • „Podpora e-mobility s nízkými emisemi“ – Nestačí jen nahradit auta se spalovacím motorem elektromobily. S takovým přístupem nikdy nenaplníme cíle udržitelnosti. 
 • E-mobilita by měla být ústředním prvkem našeho udržitelného „post-fosilního“ dopravního systému a součástí “zvratu v dopravě” – efektivní využití výrazně menšího počtu elektrických vozidel (jiných než těch většinu času parkujících osobních aut).
 • Snaha automobilového průmyslu a některých německých politiků uchovat předchozí model mobility co nejdéle nezajišťuje potřebný pokrok, a proto netvoří stabilní základ pro budoucnost ekonomiky a společnosti.
 • Další cíle jsou mj.: bezpečnost, spolehlivost a dostupnost, menší zabírání prostoru, vyšší kvalita života ve městech.

Jenže: Německo se zaměřuje na zájmy průmyslové politiky!? Jak to asi bude vypadat v Česku?

 • Cílem není nahradit auta se spalovacím motorem jedno po druhém!
 • Proč ale inteligentní využití elektrických vozidel jako součást udržitelné mobility a inteligentního nakládání s energiemi a prostorem nehraje v současné diskuzi, probíhající v Německu, hlavní roli!??
 • Vypadá to, že krátkozraký přístup, kdy se ekonomika průmyslového státu zaměřuje na výrobu a prodej co nejvyššího počtu aut, je pořád silnější než snaha o to, abychom byli předním a silným představitelem udržitelné mobility a dlouhodobé ekonomiky!?

Další aspekt - regulace integrovaného používání autonomních vozidel!

 • Integrovaná podpora výzkumu pro technologický rozvoj a realizaci (demonstrační a modelové projekty)
 • Větší bezpečnost a efektivita v dopravě jako hlavní cíle rozvoje
 • Podpora kolektivní autonomní osobní dopravy a VD, tzn. podpora a realizace strategie „nevlastnit, ale používat“
 • Jednotné vypracování právních a etických podmínek na všech úrovních politiky a plánování (mezinárodní, národní, regionální a místní)
 • Intenzivní komunikace a participace

Teze pro víc vzájemně propojenou mobilitu budoucnosti

 • Velmi rychlý růst požadavků v oblasti mobility vyžaduje pohled ze všech úhlů: o našem systému mobility, který souvisí s několika odvětvími, musíme uvažovat integrovaně.
 • Dostupné i nově se objevující produkty a služby, stejně jako dodavatelé a uživatelé, projektanti i konstruktéři, styčné plochy pohybu zboží a měnící se dopravní infrastruktury, všechny tyto prvky vyžadují komplexní analýzu.
 • Vedoucí role digitální transformace v průmyslu i ve společnosti se přesune do centra pozornosti v téměř všech oborech, které se nějak dotýkají budoucnosti mobility.
 • Naše včerejší chápání infrastruktury blokuje strategie, které potřebujeme pro infrastrukturu zítřka. Současná strategie pro budování infrastruktury postrádá holistický přístup.
 • Utečte z toho tunelu ve vaší mysli! Myslet jen v kategoriích „buď-anebo“ nesmírně limituje celou mobilitu. Musíme vytvořit všechna možná flexibilní propojení mezi všemi možnostmi, které mobilita nabízí, a maximálně z nich čerpat.
 • Klasičtí dodavatelé služeb v oblasti mobility příliš pomalu chápou potřeby zákazníka. Nové ekosystémy mobility vzniknou bez nich. Naplnit potřeby zákazníka, to bude faktor úspěchu, na který bychom se měli zaměřit.

Budoucnost - jaký bude dodavatel služeb v oblasti mobility??

 • Budou to obce, dopravní společnosti, nové veřejné zastřešující organizace, automobilový průmysl
 • nebo Google, Uber a/nebo další celosvětově působící dodavatelé technologií a služeb spolu s dalšími službami, které mají zkušenosti s digitalizací a jsou celosvětově uniformní (a tedy srozumitelné) !!!???

Co se doporučuje městům? 10 principů  pro udržitelnou městskou dopravu je nutné upravit konkrétně pro potřeby daného města, regionu či státu!

Podrobnosti přineseme v zítřejší novince.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace

Zmeny_Strategie_Opatreni.pdf (1.7 MB)
Aktuality