Kodaň – 3 klíče k úspěchu

21. 12. 2017

Co plánuje Kodaň dále, aby pokračovala v tomto pozitivním rozvoji a na co by se měla zaměřit v následujících letech? Tyto tři prvky považuje autor článku za klíčové:

1) Dodržování Zelené agendy, nastavené strategie dánské metropole. V realitě to znamená pokračovat ve stavbách nových jízdních pruhů pro kola, přeměnu dalších částí přístavu na rekreační oblast, podporu zelených střech domů a zavedení více zón pro pěší.

2) Infrastruktura je klíč. Kodaň by měla posílit letiště, postavit více linek metra, postavit tunel od přístavu do východní oblasti města a posílit železniční spojení do Německa, Švédska a Norska.

3) Kreativní průmysly jsou motorem v 21. století. Kodaň by měla podporovat více kreativních klastrů, jako jsou filmy, hudba, divadlo, herní průmysl, gastronomie a design.

Kodaň nestaví žádné nové silnice, ani parkovací domy. Kodaň investuje do lidí!

Článek byl převzat z webu www.cityone.cz v plné délce.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Aktuality