DEMOGRAFIE A MOBILITA

ÚVODEM

Města mají zpravidla přehled o svých obyvatelích, jak o jejich věku, vzdělání, atd, (tzv. demografie), tak i o jejich dopravním chování (tzv. modal split). Málo kdy se ale tato data propojují. Města by se mohla Isnpirovat např. údaji z rakouského Grazu, které představují jak se dopravují, děti, ženy, muži, senioři. Zvláště na poslední skupinu se hodně zapomíná při navrhovaných opatřeních.

Jinak cestují děti:

Jinak cestují ženy:

Jiné dopravní prostředky využívají senioři:

A jinak se chovají muži:

INSPIRACE


  • Počet seniorů prudce narůstá, znamená to větší rizika v dopravě
    V roce 2015 žilo v České republice 1,8 milionu osob ve věku 65 a více let. Jejich počet poroste – v roce 2030 by jich mělo být už 2,6 milionu. Podle odhadů budou u nás za 20 let lidé nad 65 let tvořit celou třetinu obyvatel. Jsme na to připraveni? Co to znamená pro dopravu? Jak zajistit seniorům bezpečnou mobilitu? ...více