Praha rozjíždí projekt „EkoLogis – Jezdím čistě“ zaměřený na předcházení smogovým situacím a postupné snižování množství škodlivých látek v ovzduší.

Tento článek byl převzat v plném znění z projektu Čistou stopou, partnera značky Města s dobrou adresou.

Foto magistrály v plném provozu

Projekt uleví pražskému ovzduší. Foto: Václav Kříž

O co jde?

Je nutné zapojit řidiče

Česká metropole má stejně jako jiná velká města problémy s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší a doprava má na tom lví podíl. Imisní limity jsou pravidelně překračovány u oxidů dusíku, přízemního ozonu, prachových částic, karcinogenních benzo-a-pyrenů a dalších jedovatých složek. To snižuje kvalitu života, způsobuje nejrůznější druhy onemocnění a v krajním případě vede i k úmrtí. Smogové situace se v Praze bohužel objevují pravidelně – jen začátkem letošního roku byly vyhlášeny hned třikrát. Magistrát na to reaguje různými opatřeními, ale ukazuje se, že pro větší úspěch je třeba k jejich předcházení zapojit samotné řidiče.

logo projektu
Cílem projektu je nízkoemisní doprava, na což poukazuje i logo v duchu kampaně Čistou stopou Prahou.

Dialog s významnými dopravci

Značnou část každodenního pražského dopravního provozu tvoří flotily logistických a dopravních společností a právě na ně je projekt zacílen. „Chceme s nimi navázat dialog,“ vysvětluje Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní pro dopravu hl. m. Prahy. „Nechceme situaci s ovzduším řešit za každou cenu represivně, spíše bychom chtěli společně se zástupci společností řešit navrhovaná opatření v rámci dopravy a získat tak cennou zpětnou vazbu přímo od těch, kterých by se případná opatření mohla výrazněji dotknout.“

Dobrovolná báze

Každá společnost, která se bude chtít do projektu zapojit, se veřejně přihlásí k dodržování pravidel ekologické a ohleduplné jízdy. Konkrétně například ke snižování spotřeby svého vozového parku a vyškolení řidičů k šetrné jízdě, ale také k respektování pravidel všeobecného silničního provozu včetně zásad bezpečného a ohleduplného chování na silnici. Za to bude moci na svá vozidla umístit označení, z něhož každý pozná, že  jde o odpovědnou firmu, která šetří jeho zdraví a zlepšuje mu kvalitu života. Po podpisu prohlášení se společnost zapojí do pracovní skupiny, která si vyměňuje názory či zkušenosti a přijímá doporučení. Od začátku vše funguje na dobrovolné bázi, nikdo nic nikomu nevnucuje.

Chcete se dozvědět více? Klikněte na stránky projektu www.ekologis.cz nebo se podívejte na video, přístupné na originální zprávě,