Ministerská konference WHO a vazba na značku Města s dobrou adresou

21. 06. 2017

Světová zdravotní organizace (World Health Organization, WHO) uspořádala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě Šestou ministerskou konferenci s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států evropského regionu WHO, ale i zástupci Kanady, Filipín a Spojených států a 15 mezinárodních a nevládních organizací. Během tří dní proběhlo 9 plenárních zasedání a 16 tematických akcí (side events), zdůrazněny byly zejména oblasti jako kvalita ovzduší, chemická bezpečnost, změna klimatu, odpady, voda a sanitace či život ve městech. Byla opakovaně dokumentována zásadní vazba mezi kvalitou životního prostředí a zdravím obyvatel a poprvé byla významně akcentována role měst a regionů při dosahování udržitelného rozvoje a naplňování cílů mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030.
Tématem jednoho z úvodních seminářů byla právě panelová diskuse zástupců měst a regionů na téma „resilience“ komunit (odolnosti, přizpůsobivosti) a reakce na tak významné faktory a trendy je např. stárnutí populace či migrace, zvýšené riziko extrémních výkyvů počasí, znečištění ovzduší, odpady, hluk či nerovnoměrná distribuce zdrojů, role lokální ekonomiky, sociální nerovnosti i řada dalších témat, se kterými se primárně musí vypořádávat politici na místní úrovni vůči svým občanům. Českou republiku zde krom hostitelské Ostravy a Moravskoslezského kraje reprezentovala nejen Národní síť Zdravých měst ČR, ale také zástupci platformy značky Města s dobrou adresou.
Účastníci této významné konference zhodnotili pokrok dosažený v oblasti životního prostředí a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu. Více k Šesté ministerské konferenci WHO zde.

Zpráva zde ale nekončí. Do Ostravy se chceme vrátit, kdy ve dnech 11.-13.12.2017 proběhne již třetí konference platformy Města s dobrou adresou. Na konferenci se chceme vrátit k této akci a vyhodnotit její přínos pro Česko. Již nyní začínáme pro vás překládat řadu inspirativních dokumentů, včetně Ostravské deklarace.

Aktuality