Co se můžeme naučit od britské organizace SUSTRANS?

01. 02. 2018

Stále hovoříme o příkladech podpory udržitelné dopravy z Německa, Dánska, Nizozemí, Rakouska, Slovinska atd., ale tak trochu v pozadí zůstala Velká Británie a organizace SUSTRANS, s kterou spolupracujeme již od roku 2000. Všem doporučujeme prohlédnout si jejich webové stránky, které se staly pro nás velkou inspirací. Zaujala nás vyváženost informací a služeb, které nabízejí. Od kampaní, až po výzkum, od cykloturistiky k cyklodopravě, od místní komunity až po politiku. Nejzajímavější články pak zveřejňujeme jako novinky na webu www.dobramesta.cz.

V čem ale nám může být SUSTRANS užitečný kromě novinek a informací? Umění komunikovat dané téma. Evidentně dokáží stejně dobře komunikovat jak s místními komunitami, tak i s politiky. To je ta pravá výzva i pro Česko, kde se nyní připravuje národní platforma městské mobility a chystá se kampaň CityChangers. Prý je Česko rozdělené. Zemanovci x Drahošovci, politici x veřejnost, základní vzdělání x vysokoškolské vzdělání. Ano je to možné, ale princip rozdělení asi nejlépe vyjádřila publicistka Alexandra Alvarová, jež napsala, že nejhlubší dělicí linie vede mezi strachem z budoucnosti a nadějí. Zdroje strachu: stáří, nemoci, dluhy, technologie, propaganda, změny ve světě, nedůvěra v lidi. Zdroje naděje: víra, děti, vzdělání, zdraví, důvěra ve vlastní síly, v technologie, schopnost domluvit se cizím jazykem, ekonomická jistota, důvěra v lidi.

Ano, zdroje naděje, tak by se dala představit organizace SUSTRANS. Víte, co píši o politicích a jak např. komunikují s politiky?: „Srdečně děkujeme našim parlamentním obhájcům za podporu kampaně. Naši parlamentní obhájci věří, že každé dítě má právo jezdit do školy na kole nebo chodit pěšky  maximálně bezpečným způsobem. A toto právo chtějí hájit. V širším měřítku podporují nutné politické a strategické změny, které umožní většímu počtu lidí každodenně využívat výhod cyklistické a pěší dopravy a přispět tak ke snižování problémů s dopravní přetížeností, znečištěným ovzduším, nedostatkem pohybu nebo obezitou. Pokud jméno Vašeho poslance není uvedeno níže, kontaktujte ho prosím a požádejte, aby se stal parlamentním obhájcem“.

Takže pokud má fungovat národní platforma městské mobility a budoucí kampaň CityChangers, pak musí být postaveny na stejných principech:

  • Najít poslance, kteří budou zdrojem naděje.
  • Přesvědčit, či nadchnout veřejnost, místní komunity, že má cenu se angažovat. Opravdu mohou přispět k proměnám veřejného prostoru.

Ano, principů je jistě více, ale to by pro začátek mohlo stačit.

Novinku připravil Jaroslav Martinek


Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Aktuality