Vídeň rozmístí chytré semafory

18. 06. 2019

Vídeň zavede chytré semafory, které poznají, že chcete přejít. Po ukončení testovací fáze na podzim tohoto roku, bude v rakouské metropoli rozmisťována nová technologie pro semafory. Chytrá světla nahradí zhruba 200 stávajících dotekových semaforů.

Nový systém chytrých semaforů bude zaveden i v rámci bezpečnostního balíčku města Vídně pro školy. Technologie již nefunguje na základě stisknutí tlačítka, nýbrž na principu samospouště. Jednotlivá místa, kde budou semafory rozmístěny, se určí po domluvě s jednotlivými okrsky a dopravními úřady. „Nová technologie zvýší bezpečnost našich dětí po cestě do školy“, říká vídeňská radní pro dopravu Maria Vassilakou.

Jak to funguje

Systém, který město Vídeň společně s Technickou univerzitou Graz vyvíjí a testuje, zaznamená pomocí optické detekce ve výšce zhruba 4 metrů blížícího se chodce, kterého může rozpoznat na vzdálenost 8 metrů. Algoritmus softwaru spočítá na základě směru pohybu chodce předpokládanou trasu a data dále předá do řídícího centra. Jakmile kolemjdoucí dorazí k semaforu, naskočí zelená.

Technické zařízení slouží výhradně k rozpoznání pohybového vzoru a nemůže být využito pro sledování osob. Veškerá pořízená data jsou zpracována na místě a následně ihned smazána.

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality