OTEVŘENÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Otevřené technické specifikace sníží náklady na inteligentní dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy (ITS) slouží k řízení dopravy a informování cestujících pomocí moderních technologií jako např. adaptivní řízení dopravy, dopravní informace poskytované v reálném čase, preference vozidel MHD na světelných křižovatkách, elektronické odbavovací systémy, parkovací informační a navigační systémy a další. ITS jsou v mnoha případech zaváděny bez větší koordinace z důvodů velkého množství zapojených organizací a jednotných technických podmínek s preferencí uzavřených systémů soukromých firem. To znamená, že je nelze snadno propojit dohromady s jinými systémy, protože každá firma má svou technologii výroby a navzájem nejsou kompatibilní. Uzavřené systémy vedou k tzv. „vendor lock-in“, tj. dominanci jednoho dodavatele.

Přínosy otevřených specifikací:

  • podpora inovací,
  • efektivnější řízení dopravy,
  • snížení nákladů,
  • zjednodušený a strukturovaný proces veřejné soutěže,
  • větší stabilita trhu a ochrana investic,
  • lepší vztah zákazníka a dodavatele.

Při zavedení otevřených technických specifikací ve Velké Británii bylo dosaženo těchto úspor:

  • Úspory v pořizovacích cenách při zavedení hlavního regionálního UTMC systému se pohybují průměrně kolem 30 % na samosprávu.
  • Úspory provozních nákladů a nákladů na údržbu daného UTMC systému se pohybují průměrně v řádu 40% na samosprávu.
  • Úspory v osobních nákladech na provoz v rámci regionu činí 1.5-3.5 zaměstnanců.

Otevřené systémy mohou vytvořit příležitosti pro růst trhu, vstup nových hráčů s inovativními výrobky na něj a vznik nových obchodních oblastí. Vzájemnou spoluprací mohou místní samosprávy vytvořit trh dostatečné velikosti, který bude motorem vývoje nových technologií a výrobků.

Nepřítomnost otevřených ITS specifikací a standardů zachovává monopol, který mají někteří výrobci v řadě členských států EU.