Blíží se volby. Je třeba toho využít!

27. 06. 2018

V říjnu jsou volby. Mnohým je to jedno, nicméně právě tato doba je vhodná k tomu, abychom s nimi začali intezivněji komunikovat. Možná nás začnou více vnímat. Připadá vám to jako scifi? Asi ano. Žijeme v určité politické kultuře a mechanismy, které fungují v zahraničí, u nás často selhávají. Ale i tak se o to pokusme.

Příklad: Londýn. Často hovoříme o pozitivním příkladech, co se v něm podařilo. Pravděpodobně ale automaticky předpokládáme, že za tím stojí politik a úředník města. Ano, ale co když je to jen půl pravdy. Co když za myšlenkou stál aktivní občan před volbami. Nikoliv aktivista, ale občan, kterému záleželo na Londýně, své oblasti. Proč jsme si jako příklad vybrali Londýn?

Jedná se o předmluvu k článku "Závazek Ulice pro lidi: co se podařilo?", který jsme přeložili z anglického webu SUSTRANS. Ano, víme, že se nedá vše převzít, ale snad se někdo v české kotlině inspiruje a něco vymyslí aspoň částečně podobného ve svém městě. Tak Vám ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY přeje hodně štěstí.

Inpsirace - článek: Závazek Ulice pro lidi: co se podařilo?

Během několika dubnových týdnů jste nám vy, obyvatelé Londýna, pomohli pozvednout význam městské pěší a cyklistické dopravy v očích kandidátů na pozici radních v Londýně. Na následujících řádcích uvádíme, co se podařilo a co nás čeká v naší práci s londýnskými radními.

Oslovili jsme každý městský obvod

Během tří týdnů před květnovými volbami se více než 400 vašich mailů dostalo ke kandidátům na předsednictví v radách. Pěší a cyklistická doprava se tak dostaly na předvolební program v každé části města. Povedlo se, že programy neobsahovaly jen obvyklá témata jako odpadky na ulicích, odvoz popelnic a městské daně.

Volby do rad v městských obvodech jsou pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy v Londýně tak zásadní, protože městské obvody řídí velkou většinu našich ulic. Jednotlivé městské obvody v Londýně společně řídí a spravují 95 % ulic a silnic hlavního města. Starosta Londýna sice spravuje finance, ale prostřednictvím Transport for London přímo řídí jen zbývajících 5 % ulic. Pokud jde o jízdu na kole ulicemi Londýna, jsou to právě rady městských obvodů, kdo mají většinu rozhodovacích pravomocí a mohou zajistit kvalitní podmínky.

O co jsme žádali?

Požádali jsme kandidáty, aby se připojili k slibu „Ulice pro lidi“, který je zavazuje využít následující čtyři roky v úřadu k těmto krokům:

 • Připravit nejméně dva projekty s vyhrazeným prostorem pro cyklisty
 • Vytvořit tři městské obvody bez průjezdní dopravy
 • Zajistit, aby nově upravené ulice byly skutečně průchozí a průjezdní pro každého
 • Vytvořit místa, kde lidé chtějí pobývat, vhodně upravit veřejný prostor, zajistit posezení i přístřeší

Jak to financovat?

Pro londýnské obvody, které budou muset do roku 2019 zvládnout zkrácení reálných výdajů z vládního rozpočtu až o 63 %, se to může jevit jako dost náročný úkol. Ale vzhledem k tomu, že Transport for London zajišťuje od roku 2017 do roku 2021 každému obvodu podíl z jedné miliardy liber na dopravní výdaje, prostředky tady jsou.

Kdo se nám upsal?

Na základě vašich mailů se nám ozvalo 35 kandidátů z 25 obvodů a chtěli přímo řešit závazek Ulice pro lidi. Většina z nich se chtěla k závazku připojit, jen hrstka se k němu stavěla zdrženlivě, ale byla ochotná vyjádřit podporu našim cílům. Získali jsme tak 26 potenciálních radních a starostů v polovině městských obvodů Londýna, zastupujících nejrůznější politické strany.

Po volbách a následné valné hromadě máme 4 předsedy městských rad a tři starosty, kteří se zavázali splnit slib Ulice pro lidi:

 • Camden – radní Geogia Gould
 • Ealing – radní Julian Bell
 • Hackney – starosta Philip Glanville
 • Hammersmith a Fulham – radní Stephen Cowan
 • Lambeth – radní Lib Peck
 • Lewisham – starosta Damien Egan
 • Tower Hamlets – starosta John Biggs

A co dál?

Naším úkolem je teď podpora a povzbuzení politiků na jejich cestě ke splnění daných slibů a pokračující spolupráce s dalšími organizacemi.

Kromě výše uvedených jmen jsou i další radní, kteří aspoň částečně chtějí podpořit tento závazek.

Proto jsme dne 12. června uspořádali s radními, jejich mluvčími a komisařem Londýna pro cyklistickou a pěší dopravu diskuzi na téma Ulice pro lidi, na které jsme se podělili o zkušenosti z městských obvodů Waltham Forest, Kingston, Hackney a Southwark.

Především však díky vám!

Děkujeme vám všem, kdo jste poslali mail svému radnímu a setkali se s vašimi kandidáty, abyste se s nimi podělili o to, co vás zajímá.

Bez vaší podpory by se nám nepodařilo získat tolik radních napříč celým Londýnem, kteří se budou snažit vytvořit Ulice pro lidi, a sedm městských obvodů, které se přímo zavázaly tento slib splnit.

A nyní začíná náročná práce – splnit sliby dané obyvatelům Londýna.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/streets-people-pledge-what-we-achieved


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality