Je zřizování cyklistických pruhů bezpečné?

19. 11. 2017

V poslední době se často diskutuje nad otázkami, zda zřizování cyklistických pruhů je na našich silnicích je bezpečné, či nikoliv. Pozornost je třeba věnovat celé řadě aspektů, ale pokud se jedná o infrastrukturu, je možné se ztotožnit s názory Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC), že v místech s velkým objemem motorizované dopravy a současně s povolenou rychlostí jízdy vyšší než 30 km/h je třeba důsledně oddělovat cyklisty od jejich motorizovaných kolegů. Publikace dále odkazuje na německé technické podmínky pro cyklisty „the German Guidelines for Cycling Facilities (ERA 2010)“, které vysvětlují, co znamená separace, nebo-li že je třeba od 30 km/h hledat různé druhy oddělení, například formou ochranných pruhů pro cyklisty (strana 14, kapitola 2.7. separace). Český překlad ERA 2010 byl již v roce 2014 uveden na odkaze: https://www.cyklodoprava.cz/file/infrastruktura-technicka-literatura-nove-tp-179-era2010/. Na základě těchto technických podmínek byly vytvořené české TP 179 (Navrhování komunikací pro cyklisty), které vstoupily v platnost 1. 6. 2017 a to na základě předchozích legislativních změn.

Vliv na bezpečnost a plynulost provozu zkoumal rovněž německý Spolkový ústav pro silniční hospodářství a dopravu (BASt). Zajímavé je mj. provedené videopozorování na čtyřiceti vybraných úsecích (s víceúčelovým pruhem i bez něj, dvoupruhy i čtyřpruhy). Výsledky jsou povzbudivé, zejména, že nehodovost na úsecích s ochrannými pruhy je nižší, než bez nich. Toto opatření tedy zvyšuje bezpečnost. Zároveň se ukázalo, že motivace cyklistů k ježdění v hlavním dopravním prostoru se zvyšuje a lidé na kolech nemají tendenci přesouvat se na chodníky, případně jezdit v jiném přidruženém prostoru. Ochranné pruhy pro cyklisty jsou tedy praktickou formou nabídky dalšího opatření, které může pomoci zařadit jízdní kola do běžného provozu. Pro úplnost připomínáme, že víceúčelové pruhy jsou v Německu redefinovány jako "Schutzstreifen", tj. jako "ochranné pruhy" (což podstatu funkce vystihuje rovněž a bylo by možné užít i v ČR). Konkrétní dokumenty jsou ke stažení na tomto odkaze: http://www.cyklomesta.cz/novinky/ochranne-pruhy-pro-cyklisty-novinka-v-ceske-legislative/

Obecně vnímáme, že v České republice zatím převládá přístup z pohledu automobilové dopravy, a to na úkor opatření pro cyklisty. Cyklostezky není problém vybudovat, ale smysluplnou síť bezpečných tras pro cyklisty bez cyklistických pruhů se prostě nedá zrealizovat. Žel, v praxi se často setkáváme s předsudkem, že realizace cyklistických pruhů je pro cyklisty nebezpečná.

Aktuality