MŽP a programy na osvětu čisté mobility, nákup vozidel na alternativní pohon a demonstrační projekty

25. 05. 2017

Představujeme aktuální výzvy zaměřené na na osvětu čisté mobility, nákup vozidel na alternativní pohon a demonstrační projekty:

Osvěta v oblasti čisté mobility

V pořadí již druhá výzva navazuje na loňskou, v rámci které bylo rozděleno 20 mil. Kč na území16 statutárních měst. Druhé kolo bude vypsané v červnu 2017, statutární města a kraje mohou žádat o zdroje na propagaci a osvětová témata v oblasti mobility. Zde jsou základní údaje, více v přiložené prezentaci:

 • Plán vyhlášení II. kola výzvy – 6/2017 (termín podání žádostí 9-10/17)
 • Témata zůstávají stejná – důraz na komplexnost projektů (např. NE pouze podpora cyklomobility)
 • Alokace 30 mil. Kč
 • Příjemci: statutární města a kraje
 • Cíl: stihnout návaznou realizaci projektů v průběhu 2018 + 2019.

II. Kolo výzvy na nákup vozidel na alternativní pohon v obcích a krajích

Také v tomto případě se jedná o druhé kolo výzvy

 • Plán vyhlášení v 9/2017
 • Podobné podmínky jako v prvním kole (viz níže)
  Změny:
  - prodloužení doby vyhlášení výzvy – cca 9 měsíců
  - zvažování zahrnutí podpůrného finančního nástroje (OL, dotace + bezúročná půjčka)

Pro doplnění jsou zde podmínky I. kola výzvy zaměřené na nákup vozidel na alternativní pohon, která již ale byla ukončená:

 • Alokace: 100 mil. Kč
 • Příjem žádostí: 10. 11. 2016 – 31. 3. 2017
 • Oblast podpory: elektromobily, PHEV, CNG
 • Rozložení alokace (80% EL, PHEV; 20 % CNG)
 • Jednoduché podání žádosti poštou
 • Podpořen bude každý projekt, který splní požadavky výzvy (do limitu finanční alokace)
 • Finance ze zdrojů SFŽP ČR (nelze čerpat podporu z OPŽP)
 • Předmětem podpory je nákup nových vozidel s alternativním pohonem
 • Bonifikace za staré ekologicky zpracované vozidlo (Euro 3 a starší) plus 10 000 Kč nad rámec dotace
 • Projekty nutno realizovat do 31. 12. 2018
 • Žádosti mohou podávat:
  Územní samosprávné celky (obce a kraje)
  Příspěvkové organizace, o. p. s., spolky založené obcí či krajem (technické, pečovatel., soc. služby, MP)
  a. s., s. r. o. vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

Inovativní a demonstrační projekty
Národní program Životní prostředí

Až do 30. června je možné také žádat o prostředky v rámci Národního programu životního prostředí, a to podle následujících pravidel:

 • 7. Prioritní oblast: Inovativní a demonstrační projekty
 • Dvoukolová výzva
 • Příjem projektových fiší 13. 2. – 30. 6. 2017
 • Celková alokace: 100 mil. Kč (200 tis. – 50 mil. Kč na jeden projekt)
 • Podporované aktivity:
  7.1 A – Voda
  7.1 B – Kvalita ovzduší
  7.1 C – Odpady
  7.1 D – Energetické úspory a chytrá řešení v energetice

Více informací je v příložených prezentacích:

 

Aktuality