Bezpečnost dopravy na TRA2018, vlajkové konferenci EU k dopravnímu výzkumu

29. 05. 2018

Představte si konferenci s 3300 účastníky, stovkami prezentací a ještě větším počtem plakátů. Tak taková byla konference Aréna dopravního výzkumu (TRA), která se konala ve Vídni ve dnech 16. - 19. 4. 2018. Od konferencí takového významu a velikosti se dá čekat především komplexní pohled na dopravu, spolu s přístupem, který se nejčastěji označuje jako Governance. Princip nazývaný také "vládnutí" měl dokonce na konferenci vlastní tématický blok. Konference ukázala, že nyní jde o to, kdo dá tématu Governance první výklad.

Co je GOVERNANCE

Podle popisu Wikipedie označuje Governance všechny aktivity, které souvisí s vedením a pomocí kterých se přenáší vůle vlastníků, případně dalších zájmových skupin (stakeholders). Týká se především velkých organizací se složitou vlastnickou strukturou. V češtině se nejčastěji označuje slovo vládnutí, v praxi se používá obvykle originální anglický výraz governance. Dobře prováděné vládnutí zvyšuje míru ochrany investic vlastníků, plnění právních povinností, snižuje celou řadu rizik vůči vlastníkům.

Dle nové Městské agendy EU pak Governance výrazným způsobem ovlivňuje politiku udržitelné městské mobilty. Velký důraz se klade na podporu aktivní mobility, změny dopravního chování, práce s veřejným prostorem. Dále se počítá s podporou veřejné dopravy, čistými vozidly. V neposlední řadě se počítá i s mobilitou jako službou a moderními technologiemi na principu "Smart cities".

Druhým významem slova Governance je proto "vyváženost". Rovnováha témat, které se navzájem doplňují a směřují k jednomu cíli. Kromě toho předpokládá "dobré vládnutí" rovnováhu mezi klíčovými zainteresovanými stranami. Jakýmisi "vlastníky" prostoru jsou ve městě všichni obyvatelé, všichni, kdo užívají veřejný prostor. Úkolem governance z pohledu Městské agendy EU je najít shodu mezi těmito uživatelskými skupinami a město by mělo být hlavně moderátorem, který hledá rovnováhu zájmů. 

 

Chlouba BMW a výklad slova Governance na konferenci

Zcela jiné chápání pojmu Governance naznačil na uvedené konferenci blok, o který se postarala automobilka BMW, jeden ze sponzorů. Zlatý automobil se špičkovou technologií přitáhl tolik pozornosti, že bylo nutné mu zajistit celodenní ochranku. Automobilka BMW měla v nabídce i další technologické řešení: elektroskútr, který byl k dispozici pro testovací jízdy.

Pak je možné lépe porozumět bloku, který se daným tématem zabýval: Innovative Governance Enabling Sustainable Urban Mobility. Těžiště bylo postaveno zejména na MaaS (mobilitě jako službě) a nových technologiích. Velká část prezentací se týkala zvláště autonomních vozidel a automatizace, která ovlivňuje stejnou měrou železniční, nákladní i osobní dopravu. Příkladem může být prezentace Nynke Else Vellingováuniverzity v Gröningenu, která zkoumala klíčový aspekt automatizace: „Než předáme vládu nad řízením automatizovanému vozidlu, musíme vyřešit nejen technické, ale i právní otázky. Kdo je odpovědný za nehodu, kterou způsobí autonomně řízené vozidlo? Kdo uhradí vzniklou škodu? Uživatel nebo výrobce?" Automatizované systémy mohou několika způsoby přispět k větší bezpečnosti dopravy, ale třeba si přiznat, že bezpečnost silničního provozu je relativní. Zákony a předpisy musí definovat specifika moderního dopravního systému budoucnosti. Mnozí z odborníků na konferenci varují před příliš přísnými pravidly, která podle nich mohou brzdit vývoj. Prof. Dr. Peter Sweatman z univerzity v Michiganu a ředitel společnosti CAVita zdůrazňuje, že ačkoliv bezpečná doprava vyžaduje kontrolu a řízení, musí zůstat prostor na inovace. A současně se ptá „jak bezpečný je dost bezpečný?“. Upozorňuje přitom na rozdíly v kulturách, protože každý člověk a každý národ nahlíží na míru bezpečnosti dopravy různě – a tyto kulturní rozdíly musíme harmonizovat tak, aby dopravní systémy fungovaly optimálně.

Popelkou na konfereci zůstala pěší a cyklistická doprava, aneb aktivní mobilita

Pokud se vrátíme k myšlenkám Městské agendy EU, mobilita a stejně tak téma Governace musí být daleko bohatší a kromě veřejné dopravy musí zahrnovat pilíř podpory aktivní mobility. Na konferenci tento pohled prezentovala jen jediná organizace - Evropská cyklistická federace (ECF).

Položme si ale ruku na srdce. Jak musela na 3300 účastníků konference působit informace, že aktivní doprava jako chůze nebo jízda na kole může zachraňovat lidské životy? Jak musela působit informace, že kdyby každý dospělý obyvatel EU denně 15 minut chodil pěšky nebo jezdil na kole, ročně by to zachránilo 100 000 osob, které umírají předčasně?

Nalejme si čistého vína. Pěší a cyklistickou dopravu jako součást řešení problémů v našich městech politici i úředníci často podceňují a tak není ani divu, že i na konferenci dané téma bylo přehlíženo. Pěší a cyklistické dopravě se dostalo jen nepatrné pozornosti a ECF byla jedním z mála hlasů, který hájil svobodu jízdy na kole a její přínosy.

Řešení? ECF na evropské úrovni a Asociace měst pro cyklisty na národní úrocni se snaží na problém stále upozorňovat a využívá k tomu fakta a údaje o přínosech aktivní dopravy. Většina dopravních odborníků hovoří o tunelech, vlacích, letadlech a autech. Naším cílem je hovořit o možnostech, které pro přetíženou dopravu v zemích EU a České republiku znamená podpora pěší a cyklistické dopravy.

Governance - společný jmenovatel: 25 000 úmrtí na evropských silnicích

Čísla týkající se bezpečnosti nejsou příliš optimistická. „25 000 obyvatel ročně ztrácíme na evropských silnicích,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Violetta Bulcová při zahájení konference. „Musíme pro dopravu vytvořit příznivější prostředí.“  A na nás je, co si pod tímto citátem představíme. Zda bezpečnost na silnicích bude postavena na nových technologiích, jako jsou autonomní vozidla nebo samoopravný povrch na silnicích a nebo se pozornost zaměří i na vytváření podmínech pro bezpečnou chůzi a jízdu na kole.

Článek byl vytvořen Asociací měst pro cyklisty na základě článku autora Randy Rzewnicki.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/bigger-isn%E2%80%99t-better

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Autonomní vozidla (Dobrá praxe, tag34)

Aktuality