Projekt “European Road Safety Tunes” v cíli!

23. 09. 2017

Projekt “European Road Safety Tunes” byl prioritně byl zaměřen na žáky středních odborných škol a věkovou skupinu 15 – 24 let.  V rámci projektu vytvořilo více než 5 500 žáků z 8 zemí Evropy v 330 workshopech přes 600 kreativních produktů (vizuálů, RAPů, videí, graffiti aj.), prostřednictvím kterých vyjádřili svůj postoj k bezpečnosti silničního provozu a které mohou být volně využity pro další preventivní práci s touto cílovou skupinou.

V projektu Evropské tóny bezpečnosti byla úspěšně ověřena zcela nová metodologie preventivní práce s nejrizikovější skupinou začínajících řidičů nematuritních oborů středních odborných škol. Závěrečná konference projektu ve Varšavě v červnu 2017 potvrdila, že mládež ze všech zúčastněných států prokázala svoji kreativitu a potvrdila úvodní hypotézu: “učíme se lépe a zajímáme se více, když je to zábava“.

Závěrečná metodika projektu Safety Tunes byla přeložena do českého jazyka a bude rozeslána elektronicky na všechny střední školy v České republice. V případě zájmu dalších subjektů bude od listopadu 2017 k dispozici na www.hbh.cz a u koordinátorů aktivit v České republice.
 
Koordinátor aktivit v České republice:
HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Heinrich, Mgr. Jitka Heinrichová
Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel. 420 544520561 (562)
j.heinrichova@hbh.cz, j.heinrich@hbh.cz
 
Koordinátor projektu:
Forschungsgesellschaft Mobilität – Austrian
Mobility Research FGM-AMOR Gemeinn.GmbH
Elke Weiss, Tina Panian
Schönaugasse 8a, A-8010 Graz
Tel. 43(0) 316 810451-46
weiss@fgm.at, panian@fgm.at

Více: http://www.safetytunes.eu.

Aktuality