FINANCE


Iniciování finančních změn na národní úrovni

Příklady aktivit na národní a evropské úrovni:
Aktivita 1: Pro projekty městské mobility hledejme alternativní finanční zdroje.
  • Problém: Jak zlepšit možnosti financování projektů městské mobility pro subjekty na různých úrovních správy?
  • Opatření: Zkoumejte nové možnosti financování projektů městské mobility – hledejte příležitosti prostřednictvím Evropské investiční banky nebo Evropské rozvojové banky.
  • Cíl: V rámci partnerství potřebujeme najít optimálnější způsob využití dostupných finančních fondů a hledat další možné zdroje financování. Cílem této aktivity je maximálně zefektivnit opatření v oblasti městské mobility díky optimálnímu využití stávajících finančních struktur a programů.
Aktivita 2: Zjednodušme dostupnost finančních zdrojů a minimalizujte administrativní bariéry.
  • Problém: Jak usnadnit přístup k finančním fondům, jak zjednodušit finanční procedury a jak minimalizovat administrativní překážky , které se staví do cesty žadatelům o finance.
  • Opatření: V rámci partnerství by mělo proběhnout kritické posouzení současných postupů pro financování i administrativních pravidel souvisejících s oblastí městské mobility.
  • Cíl: Kombinací evropských a národních zdrojů financování posílit a zkvalitnit opatření v oblasti městské mobility, např. maximálně zatraktivnit veřejnou dopravu.

Novinky roku 2018

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na čistou mobilitu

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na čistou mobilitu
27. 01. 2020 | Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice. Informace o nejbližší výzvě najdete níže. Výzva č. 11/2019: Alternativní pohony Příjem žádostí: 17.2.2020... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Stáhněte si přehled národních dotací pro rok 2020

Stáhněte si přehled národních dotací pro rok 2020
28. 12. 2019 | V příloze si můžete stáhnout, kde jsou všechny národní dotační tituly pro rok 2020. číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu
05. 12. 2019 | Dne 29. 11. 2019 se v Praze sešli zástupci krajů a dalších partnerů, aby tu diskutovali další podporu pro aktivní mobilitu a bezmotorovou dopravu. Hlavním účelem setkání bylo pomoci správně nastavit podmínky pro Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období 2021-2017.  V úvodní části ŘO IROP představil stav podpory cyklistické dopravy v IROP... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň otevřela první knihovnu věcí

Vídeň otevřela první knihovnu věcí
05. 08. 2019 | První vídeňská knihovna věcí wien dings otevřela své brány na trhu Schwendermarkt. Svou činností přispívá k udržitelnosti a úzce spolupracuje s Magistrátem města Vídně. Set akuvrtaček, reproduktor s připojením přes bluetooth nebo skateboard. To, co si v běžné knihovně nezapůjčíte, je v městské knihovně na trhu Schwedenmarkt zcela normální. V 15. městském... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020
08. 07. 2019 | Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil podmínky pro poskytování příspěvků v programech "cyklostezky", "křížení komunikací" a "zvyšování bezpečnosti". Základní informace – „Cyklostezky“ Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: ekonomické přínosy

Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: ekonomické přínosy
20. 06. 2019 | Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: ekonomické přínosy. Úvod: Nové technologie a nové obchodní modely by mohly být významným přínosem pro společnost, životní prostředí i ekonomiku. Zvyšování... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?

Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?
20. 05. 2019 | Dnes je velmi populární hovořit o podpoře aktivní mobility, o ochraně klimatu, o podpoře řešení městské mobility. Už méně populární ale je dokázat podporu konkrétními a razantními kroky. Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury. Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

MMR: Právě vychází publikace Národní dotační zdroje

MMR: Právě vychází publikace Národní dotační zdroje
09. 05. 2019 | Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Asi máme problém: Strategie pro města - Princip 3: Podpora aktivní dopravy a příspěvky ze SFDI

Asi máme problém: Strategie pro města - Princip 3: Podpora aktivní dopravy a příspěvky ze SFDI
07. 05. 2019 | Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 3. Pěší, cyklistická a aktivní doprava musí zůstat tou nejlepší možností dopravy na krátké vzdálenosti ve městech a obcích. Diskuse... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Informace: identifikace případných oblastí rozvoje v rámci financování EU pro období 2021-2027

Informace: identifikace případných oblastí rozvoje v rámci financování EU pro období 2021-2027
31. 03. 2019 | V příloze najdete zprávu Evropské komise, jehož cílem je identifikace případných oblastí rozvoje v rámci financování EU pro období 2021-2027. Doporučujeme se pdívat od strany 56, kde je ANNEX D: INVESTMENT GUIDANCE ON COHESIONPOLICY FUNDING 2021-2027 FOR THE CZECH REPUBLIC. Je zde představeno 5 priorit: Policy Objective 1: A Smarter Europe –Innovative and smart industrial transformation. Policy... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Vysočina: Jak může kraj podpořit cyklistiku

Vysočina: Jak může kraj podpořit cyklistiku
03. 03. 2019 | Naše země má dlouhou tradici v podpoře cykloturistiky. Délka chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole u nás čítá celkem 3240 km, další tisíce kilometrů bezpečných cest vznikly ve městech v podobě jízdních pruhů pro cyklisty. Vybudovat fungující produkty pro cykloturistiku nebo změnit podíl cyklistiky ve městech přesto není tak jednoduché, jak by se mohlo na první... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zdravé ulice - příjemný prostor pro podnikání

Zdravé ulice - příjemný prostor pro podnikání
25. 11. 2018 | Odborná firma v jednom městě řekla: "Pokud snížíte počet parkovacích míst, pak to bude na úkor podnikání." Na druhé straně podle nedávného výzkumu, který realizovala Doprava pro Londýn, utrácejí lidé, kteří chodí pěšky nebo jezdí na kole či hromadnou dopravou, v místních obchodech víc než lidé v autech; měsíčně jde o částku vyšší o 40 %. Výzkum  vedl... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

I negativní zpráva ze zahraničí může být pro nás užitečná.

I negativní zpráva ze zahraničí může být pro nás užitečná.
06. 11. 2018 | V poslední době zveřejňujeme řadu novinek z Velké Británie. To ale neznamená, že jsou na tom lépe než my. Jen chceme motivovat česká města dobrými příklady. Dnes ale chceme ukázat, že i zde to mají někdy hodně těžké. Zveřejňujeme proto reakci SUSTRANS na poslední zprávu o britském rozpočtu, abychom zjistili, že všude je to stejné a možná, že jsme na tom někdy i... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Letní vydání Zpravodaje IROP zaměřené především na cyklodopravu.

Letní vydání Zpravodaje IROP zaměřené především na cyklodopravu.
02. 09. 2018 | Zveřejňujeme letní vydání Zpravodaje IROP zaměřené především na cyklodopravu. Infrastruktura pro cyklisty se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje, v posledních letech významně i díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu. Věříme, že vám aktuální téma přinese inspirativní čtenářský zážitek a třeba i sami budete sledovat, jak ve vašem okolí postupně... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

IROP podpořil výstavbu cyklostezek. Je to důvod k radosti?

IROP podpořil výstavbu cyklostezek. Je to důvod k radosti?
17. 07. 2018 | Byl zveřejněn seznam cyklistických stezek, které byly schválené k financování v rámci 72. výzvy IROP. Celkem bylo podpořeno 17 akcí o celkové výši 235 mil. Kč. Seznam všech akcí je dostupný na tomto odkaze - http://www.irop.mmr.cz/getmedia/e8c1ee09-1fcc-4185-9a53-7bc2d4a7e6d4/Prehled-schvalenych-a-nahradnich-projektu_72-vyzva-IROP.pdf.aspx?ext=.pdf, Při bližším pohledu na schválené... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Příspěvky na cyklostezky ze státního rozpočtu jsou letos rekordní

Příspěvky na cyklostezky ze státního rozpočtu jsou letos rekordní
20. 05. 2018 | Více než dvojnásobnou částku na cyklostezky v porovnání s posledním rokem. SFDI letos podpořil celkem 48 akcí, kterým na svém nedávném zasedání výboru schválil podporu ve výši 348, 8 mil. Kč. Mezi schválenými projekty jsou i tři žádosti podané kraji - konkrétně Karlovarským, Plzeňským a Ústeckým.  Letošní podpora je nejvyšší v celé historii, oproti posledním... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Sítě přenosu Operačního programu URBACT III hledají partnery

Sítě přenosu Operačního programu URBACT III hledají partnery
10. 05. 2018 | Sítě přenosu (Transfer Networks) mají podpořit města při přenosu dobré praxe vedoucího města do ostatních partnerských měst a při její následné adaptaci na místní úrovni. Představují jedinečnou příležitost pro česká města převzít příklady dobré praxe v oblasti udržitelného městského rozvoje z celé Evropy. Ve výzvě pro Sítě přenosu Operačního programu... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Ministerstvo dopravy podpoří 50 miliony plnící stanice pro LNG a CNG

Ministerstvo dopravy podpoří 50 miliony plnící stanice pro LNG a CNG
10. 04. 2018 | Do roku 2021 budou mít řidiči v České republice k dispozici až dvě desítky nových plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) pro vozidla osobní i nákladní dopravy. Jejich vybudování podpoří Ministerstvo dopravy z evropských prostředků. Z Operačního programu Doprava (OPD) na ně může putovat až 50 milionů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva. Výzvu... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Dotační výzva z OPZ – Efektivní veřejná zpráva, která bude pro obce a města vypsána v březnu 2018.

Dotační výzva z OPZ – Efektivní veřejná zpráva, která bude pro obce a města vypsána v březnu 2018.
27. 02. 2018 | V rámci této výzvy, mohou územní samosprávné celky čerpat vysokou finanční podporu s cílem zavádět inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy na období 2014 – 2020. Projekty mohou být zaměřeny například na: Tvorbu strategických dokumentů (např. Strategie kybernetické bezpečnosti včetně nastavení... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Výzkum a inovace v EU pro města a s městy

Výzkum a inovace v EU pro města a s městy
17. 02. 2018 | Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace nedávno zveřejnilo dva dokumenty k tématu Města a jejich rozvoj: Výzkum a inovace v EU pro města a s městy". Zpráva přehledně informuje o hlavních aktivitách EU v oblasti výzkumu a inovací, které jsou zaměřeny na města a probíhají ve spolupráci s městy, a jejichž cílem je na evropské i mezinárodní úrovni... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?
12. 02. 2018 | Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Možná otázka tedy zní: „Jaká dodatečná opatření přijme Ministerstvo životního prostředí (MŽP), resp.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Česká republika podpoří stamiliony výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily

Česká republika podpoří stamiliony výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily
06. 02. 2018 | Ministerstvo dopravy podpoří výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. Do pěti let by jich mohlo být po celé zemi více než 800.  Evropská unie svým nařízením už dříve zavedla kvóty, podle kterých by zhruba čtvrtinu prodejů musela činit auta na elektrický či jiný "čistý" pohon. V případě, že by automobilky kvóty nesplnily, platily by vysoké sankce. Dnes na českých... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Výzva interreg sk-cz pro prioritní osu 2

Výzva interreg sk-cz pro prioritní osu 2
08. 01. 2018 | Byla vyhlášena výzva interreg sk-cz pro prioritní osu 2 - kvalitní životní prostředí, specifický cíl zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. pokud vás napadne možnost, jak se do výzvy s tímto specifickým cílem zapojit, ozvěte se, jsem k dispozici.Veškerá dokumentace, zde je link: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=315Kód... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

MMR: Státní fond rozvoje bydlení má letos připraveno nejen na podporu bydlení přes miliardu korun. Více se zaměřuje na obce a města.

MMR: Státní fond rozvoje bydlení má letos připraveno nejen na podporu bydlení přes miliardu korun. Více se zaměřuje na obce a města.
08. 01. 2018 | Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. „Úkolem Fondu v roce 2018 bude nejen podpora bydlení. Právě program na regeneraci... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu

Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu
13. 12. 2017 | Možnosti financování ze zdrojů EU jsou poměrně různorodé. Na tomto místě chceme přehledně uvést a vysvětlit všechny klíčové finanční zdroje EU pro oblast udržitelné mobility: Under the EU Cohesion Policy: European Structural and Investment Funds JASPERS INTERREG URBACT III Innovative actions in sustainable urban development Under the European Investment Bank: Loans... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20)