Jak se jezdí v pruzích? Naučíte se do pěti minut.

08. 02. 2019

Jen nedávno se v českém zákoně objevily novinky, které mají vliv na chování prakticky všech, kdo jezdí po českých silnicích. Od roku 2016 se začaly objevovat ochranné cyklopruhy, které doplnily už dříve uzákoněné vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty.  Většina lidí, kteří vlastní řidičský průkaz, ale absolvovala zkoušky už před schválením novinek. Přezkoušení se týká jen velmi malé části z nich. V praxi to znamená, že jen malá část účastníků silničního provozu ví, jak se chovat na jednotlivých druzích infrastruktury, jaká práva a naopak jaké povinnosti jsou spojeny s jednotlivým značením. Ministerstvo dopravy vydalo v roce 2016 leták (najdete jej ke stažení na konci tohoto článku).

Česká města, která nová opatření začala proznačovat, nechala zároveň vyrobit řadu instruktážních materiálů, které ukazují správné chování na silnici. Jen v hlavním městě jezdí 297 tisíc lidí na kolech, takže uvedená videa mají svoje jasné zacílení.

Brno - kampaň JEZDI FÉROVĚ 

Následující videu ukazuje správné chování při jízdě v cyklopruzích a piktogramových koridorech pro cyklisty. Míří nejen na cyklisty, ale také na řidiče a další, jako jsou jezdci na koloběžnách, in-line bruslích nebo kolečkových lyžích. 

Praha - integrace cyklistů

DAlší videa najdete na YouTube kanálu města Prahy:

Pokud najdete další příklady osvětových materiálů o vzájemné bezpečnosti, prosím, zašlete je na info@dobramesta.cz. 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Leták ke stažení:

Novinky v legislativě (MD, 2016).pdf (1.4 MB)
Aktuality