Koncepční studie rekonstrukce ulic Veletržní a Dukelských hrdinů

07. 08. 2017

Součástí akademie městské mobility je podporovat komplexní řešení, které se dívají na ulici a veřejný prostor jako celek. Na všech komunikacích ve městě (státních, krajských a místních) je potřeba řešit nejen automobilovou dopravu a obecné zásady bezpečnosti, ale i průjezd nákladní dopravy, řešení parkování, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Bez vzájemné komunikace vznikají zpravidla špatná řešení.

V rámci příkladů dobré praxe byla vytvořena prezentace, která ukazuje příklady z Lispka a Prahy. Na prezentaci navazuje další příklad IPR Praha, tentokrát koncepční studii pro úpravu ulic Dukelských hrdinů a Veletržní. Studii zpracovává IPR Praha na podnět Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a MČ Praha 7. Podrobné informace jsou k dispozici na tomto odkaze: http://www.iprpraha.cz/letenskykriz.

Řešeným územím je část ulice Dukelských hrdinů (v úseku Milady Horákové – Strojnická), dále ulice Veletržní (v úseku Letenské náměstí – Bubenská) a také související ulice Strojnická.

Ulice Dukelských hrdinů, dříve Bělského třída, byla jedním z hlavních bulvárů Prahy 7. V historii šlo o cestu od původní Písecké brány na Malé Straně do Královské obory, a to v místech dnešních nábřeží Eduarda Beneše a Kapitána Jaroše a ulice Dukelských hrdinů. Dodnes je ulice hlavní spojnicí mezi nábřežím, Výstavištěm a Stromovkou.

Veletržní ulice je dopravní tepnou Prahy 7, na kterou je navázáno několik významných budov. V minulosti se uvažovalo o propojení Veletržní s Dělnickou ulicí. Dnes je tento urbanistický koncept opět aktuální a urbanistické studie na zástavbu území Holešovice-Bubny počítají pro pěší a veřejnou dopravu s jejich propojením.

Prohlédněte si, co se změní na ulici Veletržní a Dukelských hrdinů: http://www.iprpraha.cz/letenskykrizvizualizace

 

Aktuality