Problematika škodlivosti automobilových zplodin se kolem nás skloňuje ve všech pádech, do jaké míry se v ní však opravdu vyznáme? Publikace Miroslava Šuty Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví nám v tom může konečně udělat jasno.

Tento článek byl převzat v plné verzi z projektu Čistou stopou, partnera značky Města s dobrou adresou.

Praha - auto na autě

Ilustrační foto Václav Kříž

Čtyři skupiny exhalací

Komplexní směs chemických látek vycházejících z výfuků autor rozděluje do čtyř základních skupin podle účinků na lidské zdraví. Jde o látky postihující hlavně dýchací cesty, látky toxické, látky rakovinotvorné a skleníkové plyny. V každé z těchto kapitol pak následuje další členění s podrobnými informacemi. Autor mimo jiné zdůrazňuje, že i když u řady látek existují přípustné limity jejich koncentrace v ovzduší, ještě to neznamená, že v takovém případě neškodí. Nejvíce ohroženými skupinami jsou děti, staří lidé a lidé s dýchacími či srdečními chorobami.  

O publikaci

Publikace nepředstavuje žhavou novinku, ale již „klasiku“ v nejlepším smyslu – je přehledná, a i když  jde o odbornou práci, téma je v ní zpracováno i s ohledem na čtenáře z řad širší veřejnosti. Odpovídá tomu také slovníček vysvětlující použité odborné termíny. Neodborníci díky publikaci získají dostatečnou orientaci v problematice a detailněji pak práci mohou využít, když v médiích nebo jinde narazí na něco, co budou potřebovat upřesnit.

titulní strana publikace

Další informace

MUDr. Miroslav Šuta se profesionálně zabývá životním prostředím a jeho působením na člověka – je nezávislým konzultantem v oblasti ekologických a zdravotních rizik. Pro potřeby díla Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví čerpal z více než stovky odborných prací. Publikaci vydal Ekologický institut Veronica, z jehož webových stránek si ji můžete zdarma stáhnout (ZDE).