Open data ve Vídni

31. 12. 2017

Město Vídeň je chytrým městem roku 2012 i 2013 a agendy otevřeného vládnutí (open government) a otevřených dat (open data) jsou základními stavebními kameny vídeňského úspěchu. Proto jsem vyrazil do Vídně a o celém konceptu si povídal s diplomovaným inženýrem Johannem Mittheiszem, vedoucím tajemníkem vídeňského magistrátu.

Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce.

www.open.wien.at/site/open-data/danke-ogd

Již v roce 1995 nynější starosta města Vídně pan Dr. Häupl vyslovil osvícenou myšlenku, která se stala základem budování chytrého města, tehdy ještě neznámého konceptu: 

„Obíhat musí data, nikoliv lidé“.

Tato jednoduchá myšlenka v podstatě stojí za celým konceptem elektronizace dat a otevřených dat, protože s dnešními technologickými nástroji ji lze čím dál tím snáze realizovat.

Vídeň v roce 2013 představila v rámci konceptu smart cities dlouho připravovanou vizi IKT, která prosazuje otevřené vládnutí, otevřená data a otevřenou politiku, to vše pomocí informačních a komunikačních technologií. Vize IKT staví na třech pilířích: 

Informace – existuje 580 webových stránek v rámci iniciativy Virtuální úřad (Virtuelles Amt, 2010), které občanům umožní veškeré myslitelné návštěvy úřadů vyřešit z pohodlí domova po internetu (například ohlášení živnosti). 

Komunikace – každá stránka umožňuje získat zpětnou vazbu od uživatelů, jim naopak nabízí kontakt na příslušného úředníka, virtuální úřad tak není jednosměrný.

Transakce – systém umí poradit a doporučit vyřízení problému skrze 230 on-line formulářů, které jsou podporovány standardizovaným procesem, podle kterého úředníci magistrátu veškerou agendu řeší. Celý systém je navíc open source.

Zpětná vazba od občanů

Právě zpětná vazba občanů je na celém systému nejzajímavější. Lidé mají možnost hodnotit samotné fungování systému, ale mohou se skrze něj především vyjadřovat k návrhům města, čímž se významně rozvíjí komunikace města a občana a získávají se cenné informace od občanů v již klasifikované formě. Tím se dosahuje významných úspor jak v řešení jednotlivostí, tak i v prosazování celé strategie. Město Vídeň se tak stává pružným subjektem, reagujícím rychle na aktuální potřeby s jasnou dlouhodobou vizí, což stimuluje jak samotné voliče, tak i investice ze strany podnikatelských subjektů.

„Lidé si systém velmi pochvalují, na otázku, zda jim systém ušetřil čas, 54 % z dotázaných uvedlo, že 2 hodiny či více, a dalších 25 % ušetřilo až 1 hodinu času. Jen 4 % respondentů uvedla, že žádný čas neušetřila,“ uvedl Mittheisz. „Plně si uvědomujeme sílu takového nástroje, neboť pomocí něj kromě úspory času vzniká i spousta hodnot pro město. IKT ekonomika vykazuje 4krát vyšší tvorbu hodnot a přínosů pro město, než turistický ruch.“ Je nutné také uvést, že nasazený systém významně usnadňuje a zefektivňuje práci magistrátu napříč různými odbory a odděleními.

Otevřená data

Otevřená data jsou hybatelem tvorby těchto hodnot a město všechny aktivity s tím spojené podporuje skrze svou politiku otevřeného vládnutí. Celkem je dostupných na OGD portálech 196 datových sad ve strojově čitelném formátu. Vznikají různé aplikace pro mobilní a webové služby, které řeší například v oblasti mobility pohodlnou jízdu veřejnou dopravou, služby různorodých půjčoven dopravních prostředků, ale i tak specifické věci, jako jsou poruchy výtahů k metru. V současné době existuje již 110 aplikací, které umocňují vzájemný kontakt města s občany a komunitami. 

Město Vídeň pořádá každoroční soutěž o nejlepší aplikaci, a to nejen z hlediska obsahu, ale například i rychlosti. „V roce 2012 již 2 hodiny po slavnostní konferenci pan Robert Harm vytvořil aplikaci **Toilet Map 2012**“, komentoval Mittheisz přitažlivost soutěže pro nadšence. „Máme velmi zajímavé aplikace i data, ne vždy je lze hned použít, například data o signalizačním plánu na křižovatkách, jež by mohla uživatelům sdělit, jak optimálně křižovatkou projet, zde jsme velmi opatrní a zveřejnění dat zvažujeme. Další zajímavou a oceněnou aplikací se stala aplikace **Parken Wien** radící, kde v reálném čase zaparkovat i s možností filtrovat parkovací stání zdarma; aplikace poradí, zda nestojíte v parkovací zóně pro rezidenty, skrze aplikaci lze zaplatit i SMS (aplikace má také Česko jazyčnou verzi). Nebo aplikace **Story Hunter** spojující příběhy v různých jazycích pojící se k Vídni s aktuální polohou návštěvníka také přesvědčila porotu a vyhrála. Všech 110 aplikací je dostupných na www.open.wien.at/site/anwendungen/, k červenci 2013 byly staženy v průměru 4 500 občany na aplikaci, z toho 80 % Rakušany. 2 top aplikace mají shodně 31 000 stažení. **Komerční hodnota 100 aplikací vzniklých díky otevřeným datům a soutěži byla odhadnuta na 550 000 eur.** Samotná otevřená data lze nalézt na https://open.wien.gv.at/site/. Jsou podporována open-street mapami a jsou poskytována zdarma i pro komerční účely.###Transparentnost„Nejvíce si ale vážíme výsledku celého procesu, který se promítá do transparentní správy města“, zdůraznil Mittheisz. „Zveřejňujeme data i procesy a výsledky, neboť je naším hlavním cílem otevřená společnost, tzn. transparentnost naší činnosti, a to včetně rozpočtových údajů. Máme i určitá omezení v zákoně o úřední mlčenlivosti, který je v nesouladu se zákonem o zveřejňování informací, což je po volbách téma a očekává se nový zákonný balíček, který podpoří zřetelnější zveřejnění dat.  Nechali jsme si také zpracovat posouzení od Dunajské univerzity v Krems, abychom doložili úspory vzniklé tímto přístupem. Univerzita k tomuto úkolu přistoupila velmi střízlivě, a reálné výsledky tak budou ještě mnohem příznivější, nicméně výsledkem je odhad úspor v řádu 700 milionů eur. V říjnu 2013 jsme také dostali posouzení komerční hodnoty 100 aplikací vzniklých díky otevřeným datům a soutěži. Hodnota byla odhadnuta na 550 000 eur s tím, že pokud bych to zadal vlastním lidem zde na IT oddělení, tak bychom se i přes aplikaci velmi nízké hodinové sazby nedostali níže než na 1 mil. eur“, dodal Mittheisz. Vídeňský datový portál www.open.wien.at je již nyní propojený s národním portálem data.gv.at a ten s evropským portálem www.publicdata.eu, proto se jeví sdílení různých dat do budoucna jednodušší.  **Očekává se nový zákonný balíček, který podpoří zřetelnější zveřejnění dat.** Vídeň je v otevřených datech etalonem pro ostatní města, a inspiraci Vídní proto mohu jen vřele doporučit. Takový proces však může nastartovat jen silné politické rozhodnutí, a navíc nelze čekat zázraky za pár měsíců, ale je nutné otevřená data podporovat v dlouhodobém horizontu. Výsledky jsou však impozantní.


Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Zahraniční města (Role města, tag8), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality