Definice územního plánování a činnosti urbanisty

12. 12. 2018

Definice územního plánování a činnosti urbanisty

Urbanista (Spatial planner) je odborník zabývající se tvorbou měst. Územní plánování je činnost rozvíjející městské a venkovské prostředí s ohledem na zájmy společnosti jako celku, potřeby sídel a regionů jako základních prostorových jednotek a s důrazem na dlouhodobé procesy v území.

Urbanista je odborník, který převádí územní koncepce do prostorových forem a připravuje, návrhuje a koordinuje plány na lokální a regionální úrovni a v širším územním měřítku.

Společným jmenovatelem územního plánování je udržitelný rozvoj, který integruje faktory sociální, ekonomické, kulturní a faktory životního prostředí.

Urbanista pracuje ve veřejném zájmu, přetváří místa, berouc v úvahu jejich dlouhodobé potřeby.

Dovednosti a znalosti urbanisty:

Urbanista vystupuje v celé řadě rolí od veřejné, přes soukromou po akademickou sféru: jako tvůrce a vizionář, politický poradce a zprostředkovatel, jako manažer a jako vědec, výzkumník.

Při těchto činnostech a úlohách plní následující úkoly, bud´to zcela nebo zčásti:

  • identifikuje současné a budoucí potřeby obce a upozorňuje na příležitosti, důsledky a hrozby, vyplývající ze změn v území,
  • předkládá návrhy územní politiky nebo návrhy zemních plánů, jimiž iniciuje změny, reguluje rozvoj území, vycházejíc přitom z vědeckého poznání,
  • navrhuje prostorovou koncepci územní politiky a územních plánů,
  • projednává uskutečnění těchto politik a plánů ve shodě s měnícími se potřebami a okolnostmi,
  • vyhodnocuje a monitoruje důsledky změn v území,
  • vede výzkum, výchovu  a vzdělávání na poli plánování podle aktuálních požadavků oboru.

Tím, jak z výše řečeného vyplývá, že urbanista pracuje na společných hodnotách území, musí profese územního plánování požívat ochranu svých práv.

 


Štítky: Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Aktuality