Zeptali jsme se tisícovky dětí na odpovědnost za snižování hladiny nečistot v ovzduší

02. 07. 2018

Dotaz. Položil někdo našim českým dětem tuto otázku: Kdo by měl nést největší díl odpovědnosti za snižování hladiny nečistot v ovzduší? Obáváme se, že moc  jich asi nebylo. A tak se raději podívejme tam, kde bylo osloveno hned 1000 dětí a to díky organizaci SUSTRANS. Velká inspirace pro nás.

A jaké jsou tedy výsledky průzkumu ve Velké Británii?

Podle nově zjištěných údajů se víc než dvě pětiny (43 %) dětí, které žijí ve městech, obávají velkého znečištění ovzduší v okolí jejich školy.

Anketa pro YouGov, kterou Sustrans prováděl mezi tisícovkou dětí ve věku 6 – 15 let, se týkala jejich názorů a postoje k problematice znečištěného ovzduší a k opatřením, která by podle nich měla být přijata, aby se situace zlepšila.

Víc než jedno ze tří dotazovaných dětí (38 %) si myslí, že nejlepší způsob, jak snížit míru znečištění, je podporovat děti a mládež v tom, aby jezdily na kole, na koloběžce, nebo chodily pěšky, zatímco dalších 16 % se domnívá, že hlavní roli má spíš snižování počtu cest vykonaných autem.

Průzkum dále zjistil:

  • Počet dětí, které znepokojuje množství nečistot v ovzduší Londýna, se zvyšuje; nyní je jich víc než polovina (53 %).
  • Víc než třetina (34 %) si myslí, že největší díl odpovědnosti za snižování míry znečištění mají politici, zatímco víc než čtvrtina (29 %) přisuzuje největší odpovědnost řidičům aut.
  • 34 % dětí uvedlo, že by častěji jezdily do školy na kole nebo koloběžce, případně chodily pěšky, pokud by jejich vzdálenost z domu do školy byla kratší; pro 12 % dětí by tyto varianty dopravy přicházely v úvahu, pokud by na silnicích bylo méně aut, a 11 % by potřebovalo oddělené cyklostezky.
  • Víc než polovina (57 %) dětí se o znečištěném ovzduší dozvěděla ve škole.

Špatný vzduch je jednou z hlavních příčin environmentální krize a krize veřejného zdraví v dnešní Velké Británii. Děti patří mezi nejzranitelnější osoby a víc než 2000 základních a mateřských škol se nachází v blízkosti silnice s vysokou hladinou škodlivých emisí.

Sustrans vyzývá britskou vládu i místní zastupitelstva, aby investovaly do rozvoje cyklistické a pěší infrastruktury, stejně jako do přípravy dalších vzdělávacích programů a praktických tréninků, které umožní mladým lidem dopravovat se každý den do školy aktivním způsobem.

Generální ředitel Sustrans Xavier Brice říká: „Jsme přímo uprostřed krize týkající se kvality ovzduší. Tento průzkum vůbec poprvé ukázal, že si děti všímají problémů s kvalitou ovzduší a že je to znepokojuje. Chtěli jsme slyšet, jaký na to mají názor, protože právě děti reagují na negativní vlivy nečistot v ovzduší nejcitlivěji. Může to ohrozit vývoj jejich mozku, plic, nebo způsobit onemocnění astmatem, pokud špatný vzduch dýchají v raném věku delší dobu.

 „Chceme-li zlepšit kvalitu ovzduší v okolí škol a ochránit budoucí generace, musíme udělat víc. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je omezit každodenní jízdy autem a nechat děti, aby do školy jezdily na kole, koloběžce, nebo chodily pěšky.

Britská vláda musí ukázat, že její vedení je efektivní a že je schopna zajistit finance, které místní samospráva potřebuje na kvalitní infrastrukturu pro chodce a cyklisty. Jen tak může každé dítě chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole a cítit se bezpečně. Pokud nezvládneme zasáhnout proti trvalému zvyšování hladiny nečistot v ovzduší, projeví se to negativně na zdraví našich dětí.“

Průzkum byl zveřejněn při zahájení největší školní soutěže ve Velké Británii Big Pedal 2018, která se konala mezi 23. dubnem a 4. květnem. Jejím cílem je motivovat žáky a studenty k aktivní dopravě do škol. Letos jsme v rámci akce, kterou každoročně pořádá Sustrans, viděli na kolech a koloběžkách víc než půl milionu mladých lidí.

Cyklista Mark Beaumont, který je světovým rekordmanem, při dnešním zahájení soutěže Big Pedal v jedné ze základních škol v britském Manchesteru řekl: „Musíme hlasitěji informovat o tom, jaké výhody má aktivní doprava na kratší vzdálenosti, aby se nám podařilo motivovat víc lidí. Chceme, aby děti a rodiče jezdili do školy na kole nebo na koloběžce nebo chodili pěšky. Počet aut v okolí škol má významnou roli pro kvalitu vzduchu, který dýcháme, i na intenzitu dopravních zácp v ulicích měst. Akce jako Big Pedal ukazují dětem, rodičům i učitelům, že aktivní doprava do školy nemusí být nic složitého.“

Jak dodává Alison Cooková z britské nadace Lung Foundation: „Nečistoty v ovzduší ohrožují zdraví každého z nás, ale děti patří mezi nejohroženější, protože jejich plíce se stále vyvíjejí. Dětství je čas, kdy si máte hrát a učit se, ne se bát. Je smutné, když vidíme, kolik dětí je znepokojeno kvalitou vzduchu, který musí dýchat. Pokud chce vláda pomoci snížit množství emisí v ovzduší, musí jako součást komplexního zákona o čistotě ovzduší (Clean Air Act) zajistit pobídky pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.“

Další informace, fotografie a rozhovory i úplnou verzi průzkumu YouGov poskytneme na kontaktech:

Anna Galandzijová, Senior Press Officer v Sustrans, anna.galandzij@sustrans.org.uk, 07557 915648
Liv Denneová, Press and Media Officer v Sustrans, liv.denne@sustrans.org.uk, 07768 035318.

O průzkumu

Veškeré údaje, pokud není uvedeno jinak, pocházejí od organizace YouGov Plc. Průzkum probíhal mezi 1185 dětmi. Práce v terénu probíhala od 23. do 27. března 2018. Průzkum byl veden online.

Ještě předtím, než byly děti dotázány, zda v nich kvalita ovzduší v okolí jejich školy vzbuzuje obavy, dostaly všechny krátký popis toho, co to vlastně znečištěné ovzduší je: „O znečištěném ovzduší mluvíme tehdy, když se plyny, prach, kouř a drobné částice dostanou do atmosféry takovým způsobem, že výsledný vzduch je škodlivý pro zdraví člověka, zvířat i rostlin. Míra znečištění se v různých oblastech liší.“

Další závěry z průzkumu YouGov:

  • 68 % dětí bydlí do vzdálenosti 3 km od školy
  • Počet dětí, které do školy jezdí na kole, je v Británii stále nízký. Současné podíly dopravy do škol jsou 3 % jízdní kolo, 1 % koloběžka a 47 % chůze
  • Téměř třetinu (32 %) dětí vozí rodiče do školy autem denně, aniž by někdy zkusili jet na kole nebo jít pěšky; dalších 14 % jezdí autobusem.

Jak upozorňuje nedávný průzkum na britském portálu Sports Medicine, zákaz vjezdu osobních aut na komunikace, které vedou ke školám, by mohl zvýšit podíl cyklistů a chodců mezi školními dětmi, a také výši investic do infrastruktury pro cyklisty a chodce. Podrobnosti o průzkumu na  http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/03/09/bjsports-2017-098933

Zdroje

[i] Annual report of the Chief Medical Officer 2017: Health impacts of all pollution – what do we know?, 2018

[ii] Joint investigation by Guardian and Greenpeace reveals, 2017

https://www.sustrans.org.uk/news/over-two-fifths-uk-children-worried-about-air-pollution-near-their-school

 


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Děti (Občan, tag38)

Aktuality