Bezpečné cesty do školy na kole - vezmou si téma města za své?

05. 03. 2018

Plán udržitelné městské mobility by neměl být jen o infrastruktuře, ale také o měkkých nástrojích. Zkuste si představit, že na městě bude vytvořen tým městské mobility a úředník z odboru školství bude mít na starosti tuto kampaň a řekne: „Zaměřili jsme se především na rodiče, kteří dojíždějí přes celé město nebo z oblastí mimo město a chtějí své děti autem dovézt do školy a pak pokračovat dál v cestě. S těmito rodiči jsme se snažili pracovat tak, aby mohli překonat potenciální překážky a zvážit i jiné možnosti dopravy. Přihlášené školy obdrží balíček zábavných aktivit, které pomáhají zapojit děti i rodiče: snídaně pro cyklisty, průzkumy o tom, jak děti cestují do školy, semináře o údržbě jízdního kola. Dále školy spolupracují s městem s cílem upravit ulice města tak, aby byly vhodné pro pěší a cyklistickou dopravu a aby škola měla dostatek parkovacích míst pro jízdní kola."

Žel, u nás taková kampaň vedená ze strany města zatím není realizovaná (tedy aspoň se o ní neví). Takže je možné si připomenout novinku z 13. 2. 2018 k danému tématu, nebo představit další informace z kolébky této kampaně, organizace SUSTRANS.

SUSTRANS: Pomáháme školám v Yorku bojovat proti problémům s dopravou

V historickém Yorku sice je a vždycky byl počet cyklistů o něco vyšší než britský průměr, i tak zde ale stále roste podíl osobní automobilové a obecně motorové dopravy. Největší část tohoto problému tvoří rodiče, kteří vozí děti do školy autem. Od roku 2009 pracujeme pro iTravel York a ve spolupráci se 40 školami na území města se snažíme, aby víc dětí i rodičů používalo pro své každodenní cesty pěší nebo cyklistickou dopravu.

Široké, původem středověké ulice a malebné okolí řeky protékající městem dělají z Yorku ideální místo pro cyklisty i chodce a méně vhodné pro automobilovou dopravu. Podíl osob, které pro účely dojíždění používají jízdní kolo, je cca 15 %, tedy vyšší než průměrný podíl ve Velké Británii, a značná část obyvatel zde žije v docházkové vzdálenosti od centra města. Navzdory tomu motorová doprava blokuje starou silniční síť města a organizace iTravel York již dlouho hledá nejrůznější cesty, jak zdejší obyvatele přimět k aktivnějším způsobům dopravy, a to především při dojíždění do škol.

York byl v roce 2008 zařazen mezi 12 cyklistických měst ve Velké Británii. Částka 4,3 miliony liber od ministerstva dopravy umožnila vybudovat cyklistickou infrastrukturu napříč celým městem. Součástí této sumy je i půl milionu liber na zajištění bezpečných tras do škol. Další 4,4 miliony liber získalo město z Fondu pro místní udržitelnou dopravu.

Úkol SUSTRANS

Podíl dětí, které v Yorku pravidelně jezdí do školy na kole, je víc než 20 %, tedy více než průměr ve VB, a zdejší školy se každoročně umísťují na předních příčkách v naší cyklistické soutěži škol Big Pedal. Ve srovnání s evropskými cyklistickými lídry jako Dánskem či Holandskem jde však stále o nízké počty. Město už realizovalo řadu opatření, která přinášejí rychlé řešení i ve školách a městech s méně vyvinutou cyklistickou kulturou, proto naše referentka školství Erin Grayová zjišťovala přímo mezi rodiči a žáky škol, co jim brání v tom, aby aktivní dopravu vyzkoušeli. Erin k tomu říká:

„Zaměřili jsme se především na rodiče, kteří dojíždějí přes celé město nebo z oblastí mimo město a chtějí své děti autem dovézt do školy a pak pokračovat dál v cestě.

S těmito rodiči jsme se snažili pracovat tak, aby mohli překonat potenciální překážky a zvážit i jiné možnosti dopravy.“

Přihlášené školy obdrží balíček zábavných aktivit, které pomáhají zapojit děti i rodiče: snídaně pro cyklisty, průzkumy o tom, jak děti cestují do školy, semináře o údržbě jízdního kola. Dále školy spolupracují s veřejnými institucemi s cílem upravit ulice města tak, aby byly vhodné pro pěší a cyklistickou dopravu.

Další aktivity, které mají podpořit změny v dopravním chování veřejnosti:

  • Pomoc a podpora rodičům, kteří mají zájem o sdílenou dopravu do škol s dalšími rodinami ze stejné lokality.
  • Zavedení pětiminutové zóny v okolí školy, která je určena pouze pro pěší a cyklistickou dopravu. Poslední úsek cesty tak rodiče s dětmi musí jít pěšky nebo jet na kole či koloběžce.
  • Aktivní podpora parkovacích míst v pěti až desetiminutové docházkové vzdálenosti od školy.

Výsledky

  • Od roku 2009 šli žáci a studenti do školy pěšky nebo jeli na kole či koloběžce více než 110 000krát.
  • Školy zapojené do projektu zaznamenaly o 1,6 % více dětí, které jezdí na kole, koloběžce, nebo chodí pěšky, a to během pouhých dvou let.
  • Soutěž Big Pedal zaznamenala v roce 2017 rekordní počet zúčastněných škol – 24.

„Neustále nás překvapuje organizace, kreativita a aktivity, které přicházejí od referentky pro oblast školství“, říká Christine Packerová z iTravel York. „V době, kdy veškerý personál škol má práce nad hlavu, Erin pro ně dělá spoustu věcí a trochu jim ulehčuje.“

Odkaz do budoucna

Účelem programu pro školy je vybudovat dlouhodobou cyklistickou kulturu ve školních komunitách, která bude fungovat i po ukončení financování. „Program vyjadřuje myšlenku, že začátky jsou vždycky intenzivní, ale je důležité vytrvat,“ říká Erin. „V současnosti připravujeme pro školy Síť šampionů, která je bude učit, jak realizovat různé aktivity, jak sdílet úspěchy i neúspěchy, a která jim poskytne celou řadu prostředků a zdrojů i zázemí širší komunity zkušenějších školských zařízení.“

Program pro školy doplňuje další činnost organizace iTravel York v oblasti cyklistiky. Jde o rodinné vyjížďky, cyklistický festival, Cycle City nebo systém Park and Ride.

Ředitel iTravel York Derek McCreadie k tomu říká:

„Zpětná vazba k programu Sustrans byla skvělá.“

„Když se naskytla příležitost zapojit do programu školu, která se s programem setkala již dříve, většinou jsme se setkali s nadšením pro další spolupráci.“

Případová studie: Církevní základní škola Sv. Oswalda, York

Základní škola Sv. Oswalda v Yorku se do projektu Bike it zapojila v září 2016, poté, co se objevily obavy týkající se bezpečnosti, čistoty ovzduší a dopravní přetíženosti jak na školním parkovišti pro auta, tak na všech hlavních trasách do školy. Vedoucí učitel Rupert Griffith je také vášnivým cyklistou a intenzivně se snaží prosadit aktivní způsoby dopravy jako cestu, jak podpořit zdravý životní styl mezi žáky a studenty a pomoci vyřešit některé z výše uvedených problémů.

Během školního roku škola uspořádala řadu akcí a přednášek včetně populární snídaně Bike It Breakfast, semináře „Learn to Ride“, setkání cyklistů a koloběžkářů nebo akce na podporu bezpečnosti „Get it Bright“. Během dvoutýdenní výzvy Big Pedal v roce 2017 škola dosáhla fantastických výsledků, 47,4 % žáků jezdilo každý den do školy na kole nebo koloběžce.

Ve škole byl sestaven tým žáků Active Travel Crew, jehož úkolem je prosazovat zájmy žáků a řešit problémy ohledně bezpečné dopravy. Žáci vytvořili a osobně provedli dopravní výzkum, dotazovali se rodičů na jejich názory a nápady, jak vylepšit školní parkoviště i oblast v okolí školy. Některé třídy zjišťovaly, kde bydlí spolužáci a jak cestují do školy.

Vrcholem projektu byla práce žáků ve 3. a 4. třídách, kteří s využitím zdrojů z velkého výzkumu Sustrans (Big Street Survey) prozkoumávali oblast v okolí školy a zjišťovali, co se jim líbí a co ne a vytvářeli návrhy ulic, které by byly bezpečnější pro všechny.

Třídní učitel 3. a 4. ročníku Adrian Mann říká:

„Pro děti to byl úžasný, velmi obohacující zážitek. Bylo úžasné sledovat jejich nadšení a entuziasmus, se kterým se snaží zlepšit místo, kde žijí. A měly skutečně dobré nápady, jak vyřešit některé z problémů, na něž jsme narazili během naší naučné procházky nebo při výzkumných aktivitách v rámci Big Street Survey.“

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Další informace o práci ve školách můžete získat od Kevina McCanna (severní Anglie) na kontaktním mailu kevin.mccann@sustrans.org.uk

Contact us about our servcies

https://www.sustrans.org.uk/our-services/case-studies/active-travel-school/helping-york-schools-cut-congestion?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=9063100_The%20Network%20January%202018&utm_content=York%20case%20study%20footer&dm_i=6EB,5E94S,MOUJV,KVKA2,1


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality