Představujeme projekt e-FEKTA

08. 10. 2017

Projekt e-FEKTA má za cíl posílit udržitelnou městskou mobilitu Litoměřic. V lednu 2017 byla zahájena realizace projektu e-FEKTA, který je financován v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Nositelem projektu je město Litoměřice, které do něj jako partnery zapojilo partnerské město Drážďany a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.


Projekt přinese v průběhu tří let celou řadu studií a analýz rozvoje udržitelné dopravy a e-mobility, a především komplexní plán udržitelné městské mobility Litoměřic (SUMP). Plán je určen pro veřejnou i individuální dopravu a osobní i nákladní dopravu, a měl by především zlepšit kvalitu života obyvatel Litoměřic a okolí. Projekt také umožní instalaci a zprovoznění sedmi dobíjecích akumulačních systémů u nabíjecích stanic pro elektromobily. V souvislosti s těmito cíli a oblastí udržitelné městské mobility bude realizována celá řada vzdělávacích seminářů a workshopů pro veřejnost, ale také pro zástupce a pracovníky města.


Projekt e-FEKTA je v plném proudu a v současnosti je například realizován rozsáhlý průzkum dopravního chování, který zmapuje cestovní návyky obyvatel litoměřického regionu a pomůže sestavit reálný obraz dopravy. Jeho výstupy budou využity bezprostředně pro SUMP, a tím do budoucna i pro efektivní plánování dopravy a rozvoj Litoměřic i celého regionu.

Více informací na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/launch-of-call-2020-2019/.

Aktuality