Velo-city, 3. den: Intermodalita a naše SŽDC

03. 07. 2018

Vracíme se ještě k červnové konferenci Velo-city, která proběhla v Brazilii. Tentokrát chceme se dotknout otázky intermodality. Stručně řečeno byl tématem diskuze potenciál jízdního kola v intermodálních metropolitních oblastech. Během zasedání došlo i na prezentaci kontrastu mezi národním a regionálním příkladem zemí EU a rozvojem ve státech Jižní Ameriky. Závěr diskuze se týkal výzev, inovací a perspektivy, které nabízí inkluzivní, efektivní a cenově dostupný systém veřejné dopravy.

Využíváme tohto tématu, abychm připomněli českých městům a regionům, že by se nemělo mluvit jen o zpracování plánů udržitelné městské mobility, ale je třeba řešit i regionální souvislosti. Je třeba řešit otázku, co udělat proto, aby lidé nemuseli jezdit do měst svými auty, ale kvalitní veřejnou dopravou. Její součástí je i také jedna část řetězce, kterou je intermodalita. Je udeální přijet na zastávku na kole, zaparkovat jej tam a dále pokčaovat veřejnou dopravou. V některých případech je vhodné vzít i kolo do vlaku. V současné době SŽDC plánuje rekonstrukce mnohých nádražních budov po celé České republice a ptají se na předpokládanou poptávku využívání jízdního kola, aby dle toho mohli navrhnout parkování pro kola. Spojte se tedy s nimi a pomožte  jim. Více o intermodalitě najdete na tomto odkaze.

A nyní zpět k VeloCity:

Zasedání moderoval Lars Stromgren, předseda Cykelfrämjandet (Švédská cyklistická asociace) a Svensk Cykling (Švédská cyklistika) a současně i místopředseda Evropské cyklistické federace.

K tématu „Intermodalita“ přednášeli:

  • Viviana Tobónová, ředitelka pro mobilitu v metropolitní oblasti Valle do Aburra v kolumbijském Medellínu. Viviana Tobónová  představila výzvy, které město řeší v souvislosti s propojováním jednotlivých částí metropolitní oblasti Valle do Aburra, s důrazem na integraci bike-sharingového programu do systému hromadné dopravy. Zdůraznila roli jízdního kola pro první a poslední kilometr cesty.

„Jízdní kola jsou důležitým spojencem naší snahy zvrátit nárůst motorové dopravy.“ 

  • Pascal Smet, ministr pro mobilitu v Bruselu. Pascal Smet prezentoval případ Brusel. Ačkoliv jde o město evropské, Brusel je stále jedno z těch měst, která se intenzivně orientují na automobilovou dopravu. Právě ministr Pascal dělá, co může, aby byl Brusel bezpečnější, a maximálně podporuje cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu. Dosáhl mj. toho, že hlavní trasa městem ze severu na jih byla uzavřena pro motorovou dopravu a upravena jako pěší zóna.

„Chceme se změnit z města pro auta v město pro lidi, potřebujeme změnit naši mentalitu. Musíme mluvit o našich cílech, ne o prostředcích.“

  • Verena Andreattaová, tajemník pro urbanismus v Riu de Janeiru. Verena Andreattaová představila projekt Rio Conecta (projekt týkající se propojení jednotlivých způsobů dopravy v Riu), který na rozvoj dopravy nahlíží optikou plánování a rozvoje měst.

„Nyní přemýšlíme o inovacích, životaschopnosti, legitimitě, financování a řízení, protože chceme, aby byl náš program proveditelný.“

  • Lake Sagarisová, odborná asistentka na dopravní fakultě univerzity Pontificia Universidad Católica v Chile, spolupracující s Centre of Excellence společnosti Bus Rapid Transit a Centrem pro udržitelný rozvoj měst (CEDEUS). Lake Sagarisová nabídla přehled výzkumů a studií na téma Intermodalita se zaměřením na perspektivu zemí na jižní polokouli a jejich problémy: genderová a sociální inkluze, vláda a řízení. Akademická perspektiva nových trendů.

“Musíme konečně přestat předstírat, že automobilová doprava není problém. Je to náš zásadní problém, náš nepřítel; jde proti životu.“

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/velo-city-day-3-intermodality

Autorka Roi Pavlakouová


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality