Představujeme blog www.mistotvorba.cz

18. 08. 2017

Autorkou projektu je Veronika Valentová. Název má vystihnout myšlenky územního rozvoje obcí a měst. Proto i použití výrazu místotvorba ačkoli se v češtině často využívá výrazu město tvorba.

V Angličtině se pojem Placemaking používá od poloviny 90. Let minulého století, nicméně myšlenka to není nová. Už v šedesátých letech základní myšlenky zformulovali, Jane Jacobs a William H. Whyte. Hovoří o městech pro lidi, ne pouze pro automobily a nákupní centra. Jejich práce se zaměřuje na sociální a kulturní důležitost podoby sousedství a veřejných prostor.

Placemaking (místotvorba) vize

Veřejný prostor musí sloužit lidem a plnit celou řadu funkcí. Potkávají se zde lidé všech věkových skupin, fyzických schopností a socioekonomického pozadí. Prostor by jim měl všem vyhovět, aby si pobyt venku co nejvíce užili nejen k osobní přepravě, ale také ke hře, tvořivosti či k údržbě (zejména v rezidenčních oblastech).

Cílem při úpravách veřejných prostranství by mělo být vytvoření či rozšíření srdce komunity, živého veřejného prostoru, který bude k aktivitám vyzývat a lidé jej budou využívat.

Pro místotvorbu je důležitá společná vize. Pomáhá lidem představit si místa, kde se každodenně pohybují v novém světle a vidět potenciál parků, náměstí, ulic, tržišť, předměstí, ale i například veřejných budov.

I děti mohou přispět zajímavými nápady.
I děti mohou přispět zajímavými nápady.

V obecném chápání je místotvorba (placemaking) širokým termínem a často je chápána ve smyslu sociálním (konání různých kulturních akcí, pořádání trhů apod.). Ve smyslu tohoto blogu je téma zúženo na problematiku rozvoje pozemních komunikací ve městech.

Postřehy a články, které by vás mohly zaujmout:

Aktuality