Baskická deklarace a městská mobilita

21. 04. 2017

Představujeme tzv. Baskickou deklaraci, významný dokument navazujícímu na Aalborskou chartu, který vznikl jako iniciativa globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/).
Baskická deklarace směruje obce a regiony k řešení témat, kde dvě se týkají aktivit platformy Města s dobrou adresou:
1. dekarbonizace městských energetických systémů a snížení celkové energetické spotřeby,
2. vytvoření udržitelných modelů městské mobility a dostupnosti pro všechny,
3. ochrana a rozvoj přírodní rozmanitosti a ekosystémových služeb,
4. omezení využívání zelených ploch (greenfields) a přírodních oblastí,
5. ochrana vodních zdrojů, kvality vody a ovzduší,
6. adaptace na změnu klimatu a snížení rizika katastrof,
7. zlepšení veřejných prostranství a jejich proměny v přátelské, bezpečné a živé prostředí,
8. poskytnutí dostatečného a odpovídajícího bydlení pro všechny,
9. zajištění sociálního začlenění a integrace všech vrstev společnosti,
10. posílení našich místních ekonomik a zvýšení místních pracovních příležitostí.

Ke stažení :

Basque-Declaration-CZECH-preview.pdf (485 kB)
Aktuality