Těžké je řešení dopravy v Bristolu, natož u nás...

09. 10. 2018

Je po volbách. Za chvíli vzniknou koalice, které budou muset řešit i dopravu. Z volebních plakátů se řešení nabízelo - "více parkovacích míst". Je ale jasné, že tak jednoduché to zase nebude, spíše naopak. Dnes nenabídneme žádný příklad dobré praxe, jen úvahu na téma, proč bychom měli být pořád aktivní. Ano, je to někdy těžké, možná někdo po volbách již úplně ztratil naději, ale i přesto by se mělo jít dále.

Proto jsme tentokrát přeložili z webu sustrans.org článek "Dopravní strategie pro město Bristol musí nabídnout něco radikálního". Až si ho budete číst, tak v něm možná poznáte i vaše město a je úplně jedno, zda je 10 x menší, než Bristol. Principy a přístupy jsou stejné.

Překlad článku "Dopravní strategie pro město Bristol musí nabídnout něco radikálního".

V minulém týdnu bylo zahájeno veřejné připomínkování dopravní strategie pro město Bristol, a já už slyším, jak říkáte „no a co“. 

I když vám to zřejmě nepřipadá jako nějaká skvělá a důležitá zpráva, tento jediný dokument bude zásadním stavebním kamenem pro všechno, co se týká dopravního systému města v následujících 18 letech.

Jeho potenciální vliv je značný. Je překvapivé, že podobný dokument se v Bristolu objevuje vůbec poprvé – alespoň v současné generaci – a poprvé se také diskutuje o tom, jak město hodlá řešit problémy s nadměrným dopravním provozem, znečišťováním ovzduší a obecně problémy v současném systému.

Řešení všech problémů

Pokud to vyjde, tento dokument bude řešit všechny současné problémy – hovoří se v něm o nutnosti dramaticky snížit emise uhlíku z dopravy, o nutnosti zvýšit podíl cyklistické a pěší dopravy i o reálných opatřeních, jak omezit počet motorových vozidel v ulicích města.

To vše na pozadí vzniku dalších 100 000 nových domácností a 80 000 nových pracovních míst v regionu ve stejném časovém úseku. Není tedy čas jen stát a koukat – pokud město neudrží tempo a nebude opatření, která si samo stanovilo, realizovat včas, rychle se dostaneme do potíží.

Už dnes můžeme vidět napětí v ulicích – v době dopravní špičky kapacita města naplněná na maximum, autobusy nacpané k prasknutí, shluky lidí na přechodech, cyklisté tak nějak všude.

Strategie dopravy musí nabídnout něco radikálního

Prostá pravda je, že se nám nepodařilo udržet tempo s rostoucím počtem obyvatel. Proto naše dopravní strategie musí přijít s něčím radikálním – zásadní změnou v našem uvažování o dopravních opatřeních i v jejich realizaci.

Nějaké radikální myšlenky tady máme, ačkoliv žádná z nich ještě nebyla realizovaná v některém z měst ve Velké Británii, případně jsou momentálně ve vývoji. Nejkřiklavějším příkladem je podzemní metro, ale existují i reálnější nápady jako poplatky za přetížení dopravy, zdanění parkovacích míst na pracovišti, komplexní sítě stezek pro chodce a cyklisty a záchytných parkovišť Park&Ride.

Není ale moc pravděpodobné, že se změny dočkáme brzy. Trvalo to 12 let, než město dovedlo metrobus z fáze návrhu až téměř k dokončení. A to je opravdu velký problém. Například o systému Park&Ride pro dálnici M32 diskutuje město už snad celou jednu generaci. O zpoplatnění parkovacích míst na pracovištích se uvažovalo v roce 2013, od té doby ticho.

Nemůžeme postavit silnici, která nás vyvede ven z dopravní zácpy

Až příliš mnoho návrhů máme jen na papíře a ještě dlouho je neuvidíme v praxi, protože mezi nimi není ani jeden, který by šel snadno zrealizovat. Všechny vyžadují značné politické úsilí a odhodlání, protože při jejich realizaci musíte vzít prostor autům.

Jsem si jistý, že kvůli té „nové válce proti autům“ bude ještě spousta křiku, ale není jednoduše možné postavit silnici, která by nás vyvedla ven z té míry dopravního přetížení, s níž se v současnosti potýkáme, a pomohla nám řešit způsobené zdravotní a další potíže.

A to je velký problém. Příliš mnoho návrhů závisí na něčem, co se musí udělat jako první. Protože jsme příliš svázáni se současným status quo a volby se nevyhrávají tím, že zmenšíme prostor vyhrazený autům, nedočkáme se toho, že by opatření pro cyklisty předběhla realizaci Park&Ride (a dokonce to nehrozí ani u opatření ve prospěch autobusové dopravy).

Určitě zazní argument, že nejdřív musíme mít pro všechny současné řidiče osobních aut alternativu, ke které by se přiklonili. Tento argument ale slyšíme už dlouho a je to jako „co bylo dřív – vejce, nebo slepice“. Navzdory rekordnímu používání jízdních kol i autobusů v našem městě se dopravní zácpy nijak nezmenšily, protože lidé kupují stále víc aut a lidí je také stále víc.

Takže co se stane, když nebude možné realizovat tolik potřebných parkovišť pro Park&Ride? Nebo když metro bude stát víc než v současnosti odhadované 4 miliardy liber? Co se stane potom? Zůstane to tak, jak je? Budou muset opatření pro cyklistickou a autobusovou dopravu dál jen čekat?

 

Udělej si svůj názor a řekni ho radním

Bez ohledu na to, co si myslím já, je důležité, aby názory obyvatel města byly slyšet. Tahle dopravní strategie bude mít příliš velký vliv na život obyvatel; nestačí jen sedět a čekat, co se bude dít.

Teď právě je čas zapojit se do procesu a dát Radě města Bristol vědět, jaké jsou podle vás priority. Je nesmírně důležité nenechat si dalších dvacet let protéct mezi prsty – koneckonců až uplyne tohle strategické období, moje čtyřletá dcera bude dost stará na to, aby zrovna končila studium na vysoké škole. Rozhodnutí, která dnes přijímáme, ovlivní její cestu do školy, za kamarády i na její první koncert.

Autor Jon Usher, 3. 10. 2018

https://www.sustrans.org.uk/blog/bristol-transport-strategy-needs-offer-something-radical

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Aktuality