Velká Británie: Lidé chtějí ve městech bezpečný prostor pro cyklisty

15. 11. 2017

Bike Life je nejrozsáhlejší hodnocení cyklistické dopravy v britských městech. Z výsledků vyplývá, že čtyři z pěti lidí (78 %) chtějí mít na silnicích víc odděleného prostoru pro cyklisty a cítit se tak na kole bezpečněji, a to i přesto, že by to znamenalo méně prostoru pro ostatní dopravu.

Hodnocení Bike Life realizoval Sustrans spolu se sedmi nejvýznamnějšími městy britských ostrovů. Více než dvě třetiny (69 %) ze 7700 dotazovaných osob zastávají názor, že větší podíl cyklistů v ulicích by celkově zlepšil atmosféru ve městech. Většina respondentů z řad obyvatel je přesvědčena o tom, že víc prostoru pro pěší, cyklistickou nebo hromadnou dopravu je – na rozdíl od většího prostoru pro auta – tou pravou cestou, jak udržet město v pohybu a zlepšit zdravotní stav obyvatel i kvalitu ovzduší.

Dále vyplývá, že 64 % respondentů by jezdilo na kole častěji, pokud by v jejich městě bylo víc cyklostezek nebo cyklopruhů, fyzicky oddělených od provozu chodců a od motorové dopravy. Dokonce i lidé, kteří uvedli, že nikdy na kole nejezdili, podporují chráněné trasy pro cyklisty (74 %), i když to znamená méně prostoru pro jinou pozemní dopravu.

V současnosti však dopravní komunikace šesti z těchto sedmi měst (údaje z Birminghamu nejsou k dispozici) zahrnují jen asi 30 km cyklostezek, které jsou součástí komunikace, ale jsou fyzicky oddělené od chodců i aut.

Pokud jde o bezpečnost cyklistů, pouze 30 % respondentů si myslí, že v jejich městě je na dobré úrovni. A tři čtvrtiny se domnívají, že investice do cyklistické dopravy by měly být vyšší.

Kromě toho také z průzkumů Bike Life vyplývá, že díky lidem, kteří v  sedmi participujících městech jezdí na kole, je v ulicích těchto měst o 111 564 aut méně – pokud bychom je seřadili, vytvořila by kolonu dlouhou zhruba 536 km (tj. vzdálenost delší než z Cardiffu do Newcastlu.

Xavier Brice, generální ředitel společnosti Sustrans, k tomu říká:

„Bike Life nám ukazuje, že většina obyvatel těchto sedmi měst se domnívá, že jízda na kole je skvělá věc, a odvážné a ambiciózní plány ve prospěch cyklodopravy podporuje mnohem víc, než si zástupci měst myslí. Lidé chtějí vyhrazený prostor pro cyklisty, i když to znamená ubrat prostor autům.“

„Od Mexico City až po Manchester si představitelé měst po celém světě začínají uvědomovat, že centrem plánů rozvoje měst musí být člověk, nikoliv motorová doprava, a že investice do cyklodopravy jsou zásadní, pokud chtějí město udržet v pohybu, a současně zlepšit zdraví obyvatel i ekonomickou vitalitu města.“

„V době, kdy financování cyklistické dopravy postupně klesá – s výjimkou Skotska a Londýna – v celé Velké Británii, vyzýváme vlády na všech úrovních, aby se společně snažily naplnit potřeby občanů a zajistily investice nutné pro vybudování bezpečných tras, díky kterým bude jízda na kole v našich městech příjemná, pohodlná a především bezpečná.“

Chris Boardman, poradce pro záležitosti cyklistické dopravy a nyní i první komisař pro pěší a cyklistickou dopravu v Manchesteru, říká:

„Objevují se stále nové a nové důkazy o tom, že všechna nejšťastnější a nejzdravější města světa se pyšní vysokým podílem cyklistů v ulicích. To není náhoda, cyklodoprava skutečně funguje jako účinné a jednoduché řešení.“

„Kdyby víc lidí místo autem jezdilo na kolech, mohli bychom mnohem jednodušeji řešit problémy, kterým čelí naše města (zdraví, dopravní zácpy, kvalita ovzduší, sociální inkluze atd., doplňte si sami). Jízda na kole má pozitivní vliv na každý z těchto problémů.

„Chceme, aby se Manchester se svým okolím stal nejatraktivnějším městským regionem světa, a na cestě k tomuto cíli nás velmi potěšilo zjištění, že většina zdejších obyvatel si přeje, aby se cyklodoprava dostala do popředí. Občané chtějí, abychom pro ně zajistili, že jízda na kole v našem městě bude bezpečná a pohodlná záležitost.“

Zprávy Bike Life k jednotlivým městům viz www.sustrans.org.uk/bikelife

Další informace, rozhovory, případové studie a fotografie na kontaktu:

Anna Galandzij, Senior Press Officer at Sustrans, 07557 915 648, anna.galandzij@sustrans.org.uk
Amy Jones, Press and Media Officer at Sustrans, 07768 035318, amy.jones@sustrans.org.uk

 

Poznámky:

  • Bike Life spolufinancuje nadace Freshfield Foundation a sedm měst, zapojených do projektu: Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff, Edinburgh, Manchester a Newcastle.
  • Každé dva roky podává Bike Life podrobnější zprávy o dopravní infrastruktuře, dopravním chování, spokojenosti obyvatel a dopadech cyklistické dopravy. Informace jsou čerpány z lokálních dat, modelování a nezávislého průzkumu ICM v reprezentativním vzorku 1100 obyvatel nad 16 let v každém z jednotlivých měst.
  • První zpráva Bike Life z těchto sedmi let se datuje do roku 2015. Tato zpráva uvádí, že většina respondentů (75 %) podporuje investice do cyklistické infrastruktury ve výši 26 liber na osobu.
  • Bike Life je britským odrazem kodaňské zprávy Bicycle Account, která každoročně podává přehled o vývoji cyklodopravy, identifikuje problémy a informuje o plánech města. Dánské hlavní město Kodaň je nejpřátelštějším cyklistickým městem světa, kde investice do cyklodopravy od roku 2004 činí 35 liber na osobu. Síť vyhrazených tras pro cyklisty zahrnuje téměř všechny hlavní silnice a mosty ve městě. Podíl cyklistických jízd do práce a do škol byl v roce 2016 celých 41 %. Ve městě se na kole cítí bezpečně 76 % obyvatel města (Copenhagen Bike Account 2016. Copenhagen City of cyclists).
  • Můžeme jen doufat, že stejných čísel lze informovaným rozhodováním a investicemi na všech úrovních státní správy dosáhnout i v těchto sedmi britských městech.
  • ICM Unlimited je nezávislá výzkumná společnost  https://www.icmunlimited.com/

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/people-cities-want-protected-space-cycling?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=8880188_The%20Network%20November%202017&utm_content=Bike%20Life%20header&dm_i=6EB%2C5ABZW%2CMOUJV%2CKE30X%2C1

Překlad tohoto článku zajistila Asociace měst pro cyklisty.


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality