Jezdi férově: animované spoty učí cyklisty i řidiče ohleduplnosti

06. 06. 2018

Jak se k sobě mají chovat řidiči a cyklisté na silnici s cyklokoridorem a s cyklopruhem? Jak se liší cyklopruh a vyhrazený cyklopruh? Na co musí dávat pozor cyklista v pěší zóně či třeba na stezce pro chodce a cyklisty? Odpovědi na tyto otázky ukazují v přehledné a hravé formě dvě videa s podtitulem Jezdi férově. Spoty kladou důraz na vzájemnou ohleduplnost všech účastníků provozu. Vyrobit je nechalo město Brno s odbornou pomocí BESIPu a Policie ČR. Informace se touto cestou snadněji dostanou k dětem při dopravní výchově, vysílat se budou v televizi a šířit se budou také sociálních sítích.

Video jsou zde.

„V roce 2017 vydalo ministerstvo dopravy nové technické podmínky navrhování komunikací pro cyklisty. V návaznosti na to jsme chtěli všem účastníkům provozu co nejkonkrétněji ukázat, kdo má jaká práva a povinnosti. A také připomenout, že základem bezpečného provozu je ohleduplné chování mezi cyklisty, řidiči i chodci,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast dopravy Richard Mrázek.

Na přípravě scénářů se podílela jak Policie České republiky, tak BESIP. Situace, které jsou ve spotech popsány, byly vybrány podle zkušeností ze skutečného provozu.

„Z policejní praxe víme, že nejen cyklisté mnohdy tápou v pravidlech a neví, jak se správně v provozu chovat. Je to dáno i vývojem legislativy. Každý takový preventivní či vzdělávací projekt je proto důležitý, rádi jsme se na přípravě videoklipů podíleli,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil.

Autory videí je studio Epicture, které zvolilo metodu takzvané cut out animation. Tato metoda kombinuje stylizovanou fotografii reálného místa s kreslenými pohyblivými objekty. Na příkladu modelových dopravních situací spoty vysvětlují pravidla a legislativu týkající se jednotlivých typů infrastruktury pro cyklisty.

Cílem prvního videospotu je představit a vysvětlit jaká práva a povinnosti se vážou na cyklistický piktokoridor, jízdní pruh pro cyklisty a vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. Cílovou skupinou prvního videospotu jsou řidiči nemotorových (jízdní kola a koloběžky) a motorových vozidel.

Cílem druhého videospotu je posílit ohleduplnost lidí na kolech vůči pěším na stezce pro chodce a cyklisty, na chodníku s povoleným vjezdem cyklistů a v pěší zóně.

Situace se odehrávají na pozadí reálných brněnských lokalit (Moravské náměstí, mimoúrovňová křižovatka v Pisárkách atd.), ve kterých se cyklistická infrastruktura (cyklopruhy, přechod, stezka, chodník, pěší zóna) skutečně vyskytuje.

Zuzana Šrámková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285 
e-mail:
sramkova.zuzana@brno.cz

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality