VZDĚLÁVACÍ KURZ O PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se ve městech realizuje už nějakou dobu. Probíhají semináře, workshopy, konference a před lety proběhl i rozsáhlý 10denní vzdělávací program - tzv. BUMP. Nicméně i přesto se stále potkáváme s otázkou: "a co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility?" A nebo ještě hůře: "on to stejně nikdo nebereme u nás vážně, děláme to jen kvůli tomu, abychom mohli čerpat z evropských fondů".

Jak to změnit? Asociace měst pro cyklisty spolu s Fakultou dopravní ČVUT v Praze přichází se vzdělávacím programem, který si klade za cíl porozumět základním principům PUMM. Pokud analýza ukázala, že PUMM v Česku nefunguje, pak je potřebna na danou skutečnost adekvátně reagovat. Pro porozumění dané problematiky byla vytvořena  sada 100 otázek a komenářů, které prochází celým procesem PUMM. V mnoha případech už jen položení samotné otázky naznačuje, jak jsme se odchýlili od základů PUMM. Otázky byly inspirovány vzdělávacím kurzem německé konzultační firmy Rupprecht Consult.

Vzdělávací program má celkem 7 částí:

1 – Potenciál pro úspěšnou realizaci PUMM


2 – Proces přípravy plánu a jeho rozsah


3 – Analýza stavu mobility a vypracování scénářů


4 – Společná vize a zapojení veřejnosti


5 – Priority a měřitelné cíle


6 – Návrhová část - efektivní balíčky opatření


7 – Závěrečné fáze PUMM

  • Odpovědnost a rozdělení finančních prostředků
  • Plán monitoring a evaluaci
  • Přijetí plánu udržitelné městské mobility
Program je určen pro všechny aktivní občany, kteří se angažují v otázkách městské a regionální mobility.

Po říjnových volbách, by se začalo jezdilo do měst, aby s vypracovaným vzdělávacím programem se přiblížila problematika plánování městské mobility jednak novým politikům, ale i dalším klíčovým hráčům ve městě. A kdo jsou? Symbolicky právě o nich je prvních pět otázek:

  1. Má město alespoň jednoho politika, který rozumí otázkám městské mobility? Ano, správná otázka by měla být, zda město počítá s řídící skupinou složenou s politiků. Také se automaticky počítá s tím, že vše stejně bude muset odsouhlasit Rada, či Zastupitelstvo město, ale to jsou věci samozřejmé, na které se není nutné ptát. Ty musí být. Otázka skutečně mířila k tomu, zda město má osvíceného politika - příkladem může být náměstek primátora ze slovinské Ljublani.
  2. Provedlo město analýzu svého úřadu, aneb má přehled o tom, kdo by mohl být potenciálním koordinátorem městské mobility a jaký tým, pracovní skupinu bude mít k dispozici. Nejde o tým, který má jen kontrolovat proces zpracování plánu udržitelné městské mobility (PUMM), ale o tým, který jej bude implementovat. Inspirace pro odpověď: http://www.dobramesta.cz/koordinator-mobility.
  3. Počítá město s tím, že PUMM se dělá s ohledem na „zranitelné účastníky“ děti, seniory, chodce, cyklisty? Jsou jejich organizace začleněné do přípravy PUMM? Inspirace pro odpověď: http://www.dobramesta.cz/deti-a-rodicehttp://www.dobramesta.cz/seniori. Aby se ale nejednalo o formální odpověď, pak tuto otázku ještě upřesňujeme. Děti, senioři, chodci, cyklisté, to nejsou jen „zranitelní občané“, ale především aktivní lidé. Neboli PUMM bude počítat s tím, že bude podporovat taková opatření, která budou podporovat „aktivní mobilitu“, neboli: http://www.dobramesta.cz/aktivni-mobilita a pokud se má podporovat bezpečnost, tak již v duchu evropské vize „Jít za hranici VIZE NULA“ – viz. http://www.dobramesta.cz/bezpecnost-68.
  4. Začlenilo město do přípravy významné podniky ve městě, s vazbou na firemní plány mobility, či na logistiku a přepravu zboží od úplného začátku přípravného procesu PUMM? Inspirace pro odpověď: http://www.dobramesta.cz/zamestnavatele-a-zamestnancihttp://www.dobramesta.cz/mestska-logistika-preprava-zbozi . Jde o to počítat s jejich vlivem a rolí.
  5. Začlenilo město do přípravy všechny další významné a zainteresované subjekty, ať již státní a krajské organizace, ale i NNO, včetně posouzení jejich cílů, jejich vlivu, schopností s ohledem na dopravu a mobilitu?