Inspirace pro další ročník konference o Dopravní infrastruktuře

16. 05. 2018

Právě probíhá 13. ročník konference Dopravní infrastruktura, která se koná v Zámeckém pivovaru Litomyšl s tématickým zaměřením bezpečná dopravní infrastruktura a plánování dopravní infrastruktury. Program najdete zde. A naše otázka zní. Kolik přednášek se týkalo cyklistické infrastruktury? I když víme, že žádná, tak netruchlíme. SFDI, spolu s MD a Asociací měst pro cyklisty zde společně prezentují roll-banery, které chtějí ukázat změnu pohledu na dopravu. Už to je obrovským úspěchem. Máme ale inspiraci pro další ročník..

Inspiraci jsme našli na podobné konferenci v zahraničí. 850 delegátů z různých odvětví sektoru dopravní infrastruktury se sešlo na druhém summitu k tématu „Zachování a nové využití vozovek“, který se konal 26. – 28. března 2018 v Nice. Zde Alexander Buczyński jako referent ECF pro infrastrukturu přednesl na mezinárodním summitu „Zachování a nové využití vozovek“ v Nice představy cyklistů o infrastruktuře a koncepci cyklistických dálnic. Jeho posluchači byli především zástupci správy silnic a průmyslového sektoru výstavby dopravní infrastruktury.

Úkolem ECF bylo na setkání s názvem „Od infrastruktury k službě: nové paradigma pro dopravní komunikace“ představit problematiku z pohledu cyklistů. Účelem setkání byla vzájemná výměna vizí o budoucnosti mobility, snaha lépe pochopit očekávání jednotlivých stran a najít možné oblasti spolupráce mezi jednotlivými sektory.

Referent ECF pro dopravní infrastrukturu Aleksander Buczyński zaměřil svou prezentaci na často přehlížené venkovské a příměstské oblasti. Vzhledem k převážně rozptýlenému osídlení v mnoha částech světa, rostoucí popularitě cykloturistiky a rozvoji elektrokol potřebujeme budovat cyklistickou infrastrukturu i mimo území měst a obcí. Přidat stezky pro chodce a cyklisty k původní síti silnic, pokračovat v historické trase včetně dalšího osídlení podél, to jsou pro mnoho zemí velmi snadno dosažitelná opatření. My ale potřebujeme, aby vybrané prvky cyklistické infrastruktury byly pevnou součástí téměř každé dopravní investice, včetně dálnic a rychlostních komunikací. Tak to vysvětluje i Poziční dokument ECF k regulačnímu rámci EU pro řízení bezpečnosti dopravní infrastruktury.  

Současně můžeme říct, že koncept cyklistické dálnice jako nového produktu v oblasti mobility získává na popularitě. Jako páteřní trasa cyklistické sítě může cyklodálnice spojovat jednotlivá města navzájem nebo město s významnými zaměstnavateli. V rámci projektu CHIPS (Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning) se ECF společně s partnery z několika orgánů regionální správy, výzkumných center a cyklistického průmyslu snaží o pochopení a rozvoj konceptu dálnic pro cyklisty.

Cyklistické dálnice rozhodně vyžadují nové, vyšší standardy pro plánování, výstavbu a údržbu. Rovněž je nezbytná spolupráce napříč tradiční hierarchií silniční sítě a integrovaný přístup k různým aspektům – od plánování přes infrastrukturu, služby a propagaci až po monitorování. Na oplátku tato infrastruktura rozšiřuje rozsah cyklistiky z městského na regionální, nabízí nové příležitosti pro aktivní mobilitu a pomáhá snižovat problémy s dopravní přetížeností.

V České republice se této role chopila Asociace měst pro cyklisty. Bude moci o této problematice přednášet na další konferenci o Dopravní infrastruktuře?

Přeložila: Asociace měst pro cyklisty

https://ecf.com/news-and-events/news/cyclists-represented-summit-road-infrastructure-sector

Autor Aleksander Buczyński 


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality