ECF a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zakládají partnerství na podporu udržitelné mobility

07. 01. 2018

Evropská cyklistická federace (ECF) a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD z ang. World Business Council for Sustainable Development) oznamují vznik partnerství za účelem spolupráce na projektu SiMPlify (projekt WBCSD k udržitelné městské mobilitě).

ECF a WBCSD budou společně usilovat o to, aby evropská města měla vlastní komplexní plány udržitelné mobility, postavené na faktech a holistickém přístupu. Za tímto účelem ECF schvaluje indikátory udržitelné mobility i metodiku zapojení zainteresovaných subjektů, které připravila WBCSD, a bude podporovat evropská města při realizaci přístupu WBCSD. Prostřednictvím aktualizace nástroje mobility WBCSD pomáhá ECF optimalizovat indikátory související s cyklistikou, a tím zajišťovat, aby měření bezpečnosti cyklistické dopravy probíhalo na základě údajů o expozici. ECF bude pokračovat ve spolupráci s WBCSD a společně budou usilovat o to, aby cyklistická doprava svým přínosem pomohla zkvalitnit mobilitu v evropských i dalších světových městech.

Ádám Bodor, Advocacy Director ECF, vydal ke spolupráci následující prohlášení:

„Díky spolupráci s WBCSD můžeme do celosvětového projektu SiMPlify přispět svými odbornými znalostmi z oblasti cyklistiky a ukázat, jaký potenciál má cyklistika jako nedílná součást dnešní udržitelné mobility ve městech celého světa.“

Projekt SiMPlify spustila rada ještě pod názvem SMP2.0 s cílem hledat řešení problémů spojených s udržitelnou městskou mobilitou. Základem projektu je přístup, který stojí na datových údajích a zapojení několika zainteresovaných stran. Cílem projektu je pomoci městům urychlit jejich cestu směrem k multimodální, inkluzivní a k životnímu prostředí šetrné mobilitě. Metodika nabízí integrované portfolio řešení, připravených na základě osvědčených postupů z celého světa, a to i z oblasti cyklistické dopravy. Řešení odpovídají prioritám města, usnadňují rozhodovací procesy a pomáhají adekvátně reagovat na problémy s implementací plánu.

Projekt SiMPlify zahrnuje 19 indikátorů pro popis stavu udržitelné mobility v městských oblastech. Projekt byl testován v celé řadě měst. Výsledky mají být základem pro plány mobility, upravené přesně na míru konkrétním podmínkám a cílům daného města. Úspěšné testování proběhlo v šesti pilotních městech: Bangkok (Thajsko), Campinas (Brazílie), Chengdu (Čína), Hamburk (Německo), Lisabon (Portugalsko) a Indore (Indie). V roce 2016 Evropská komise schválila indikátory projektu i podporu pro dalších 55 evropských měst, která metodiku projektu SiMPlify použijí pro plánování udržitelné městské mobility.

V letech 2018 – 2019 bude projekt realizován v 50 městech Evropy. Indikátory se sice nezaměřují přímo a výhradně na cyklistiku, ale sledují stav infrastruktury, dostupnost systémů bike sharing i bezpečnost cyklistů, takže umožňují upravit plány městské mobility tak, aby maximálně zohledňovaly potřeby cyklistů.

Zdroj : http://ecf.org/

Autor Holger Haubold

4. 12. 2017

Překlad ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality