Studie připravenosti měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities

04. 08. 2019

Tým katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE zpracoval v roce 2018 studii zabývající se city logistikou s důrazem na koncept Smart City a s ohledem na její význam na dlouhodobou realizovatelnost plánů udržitelné městské mobility (SUMPs). Výsledkem projektu je formulace výstupu ve formě studie. Tato studie uvádí v první části unifikovanou terminologii v oblasti city logistiky a KEB služeb. Ve druhé části analyzuje nejlepší praktiky (Best Practice) v Evropě na příkladech vybraných sídel v řadě států v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Ve třetí části pak analyzuje KEB služby v ČR ve vazbě na ekonomické, technické a právní souvislosti, a to z makro i mikro pohledu. Závěrem pak ve své čtvrté části prezentuje originální metodiku hodnocení připravenosti obcí na zavádění tohoto koncepčního pojetí city logistiky.

Řešitelé: Ing. Michal Šebesta, Ph.D. (hlavní řešitel), Ing. Petr Kolář, Ph.D., Ing. Petr Jirsák, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Kontakty: petr.kolar@vse.cz, michal.sebesta@vse.cz

V období 01/2019-05/2019 je metodika (jakožo jeden z výstupů projektu) v procesu certifikace Ministerstva dopravy ČR.

Původní studie projekt č. TI00UVCR001MT16 je k dispozici na odkazu Technologické agentury ČR zde.


Štítky: Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Studie

TI00UVCR001MT16_Studie.pdf (2.7 MB)
Aktuality