Design ulice - dvě varianty řešení

17. 09. 2018

Když byla zveřejněna novinka o „Legendě o volebních programech, politicích a testovacích scénářích“, tak ji možná řada brala na lehkou váhu. Ale není tomu tak. Pokud bude vybrán optimální scénář, tak následně ovlivní i rekonstrukci ulic ve městě. Pak je možné lépe porozumět prezentaci města Lipska o tom, jakým způsobem se oni pustili do rekonstrukci ulic (stáhněte si prezentaci v příloze). Nejprve proběhla diskuse o strategii a následně se promítla do humanizace uličního prostoru.

Co ale chceme ukázat na příkladu Lipska? Jak má vypadat rekonstrukce ulice? Ano, líbí se nám daný princip, ale pokud před tím neproběhla celospolečenská diskuse o společné vizi, kam má kráčet město, pak by to byla cesta do pekel, abychom ukazovali tyto dobré vzory, bez kontextu.

My jen můžeme říci: „Dnes vám předkládám dvě cesty. První je vedena cestou Lipska, Vídně a Londýna, druhá cestou Novosibirska, či Patočkové ulici v Praze (odkazy jsou dostupné níže).

A aby bylo zřejmé, co chceme říci, vybrali jsme si příklad Olomouce a návrhu humanizace Masarykovy ulice. Návrh se nám líbí, ale pokud v Olomouci zatím neproběhla diskuse o principech podoby veřejného a uličního prostoru, pak si nemůžeme dovolit říci, že se jedná o dobrou variantu....

Více o designu ulice jsou k dispozici zde.

Odkazy na symbolické dvě cesty.

První cesta (odkazy na předchozí zprávy):

  • Omylech na cestě k lepším městům - Mariahilfer Strasse, Vídeň. Chcete změnit město? Naučte se jedno pravidlo. Na cestě k lepším městům uděláte mnoho chyb a omylů. Chceme ukázat, že inspirativní může být i neúspěch.
  • Blíží se volby. Je třeba toho využít!. Příklad: Londýn. Často hovoříme o pozitivních příkladech, co se v něm podařilo. Pravděpodobně ale automaticky předpokládáme, že za tím stojí politik a úředník města. Ano, ale co když je to jen půl pravdy. Co když za myšlenkou stál aktivní občan před volbami. Nikoliv aktivista, ale občan, kterému záleželo na Londýně, své oblasti. Proč jsme si jako příklad vybrali Londýn?

  

Druhá cesta (odkazy na předchozí zprávy):

  • Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými?. Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými? Nebo co mohou mít společného čeští a ruští primátoři?  Tak tyto otázky jsme si kladli, když jsme dne 7. 8. 2018 na mezinárodní letní škole v Lipsku slyšeli smutný příběh toho, že i v ruských městech mohou být osvícení primátoři, kteří rozumí termínům jako je Design ulice, humanizaci veřejného prostoru, ale stejně se jim nepodaří prosadit změnu využití uličního prostoru, od ulice sloužící především pro auta, k ulici, která má složit chodcům a cyklistům.
  • Praha a ul. Patočkova a Novosibirsk a třída Leninova. Když byla včera zveřejněna zpráva na téma "Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými?", tak si ji skoro nikdo na facebooku nevšiml. Tak ji zopakujeme, ale tentokrát v jiném garde. Uvádíme starší příběh ul. Patočkové z Prahy, který má něco společného s příběhem neúspěšné rekonstrukce Leninské třídy v Novosibirsku.

 

 


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Prezentace z Lipska

Design_street.pdf (4 MB)
Aktuality