Skotsko a Česko - neuvěřitelná podobnost

07. 10. 2019

"Jednoduše řečeno, naše dopravní kultura, společenské normy a výše investic stále ještě neodpovídají těm propracovaným slovům a větám v obvykle velmi kvalitně připravených politických strategiích." Tento citát se dá použít ve všech evropských státech a nejen zde, ale konkrétně tuto větu vyslovil Ian Findlay k Národní dopravní strategii Skotska. Pokud člověk si přečte níže uvedené řádky, až ho mrazí, jak je to všude stejné.

V článku byla položena základní otázka: "Jak tedy můžeme změnit naši kulturu, které dominují automobilová a letecká doprava?" Jak už to tak v životě většinou bývá, žádná kouzelná hůlka neexistuje. Potřebujeme řešit dvě hlavní témata: změnu kultury vedení a změnu kultury veřejnosti.

Pokud jde o vedení, lídr je správcem vize a nositelem kultury každé organizace. My všichni máme nějakou roli v prosazování změny, které chce Národní dopravní strategie dosáhnout, ale političtí představitelé státní správy i místních samospráv a dalších organizací, které se podílejí na plánování a realizaci v dopravním sektoru, mají přece jen jiné možnosti a nesou zvláštní odpovědnost. Musí vést a musí představovat kulturní změnu, prostřednictvím hodnot, o kterých hovoří, svým chováním i svými rozhodnutími. Občas to bude vyžadovat statečnost, občas i udělat nepopulární rozhodnutí.

Změna kultury veřejnosti nebo společenských norem, to je jako prodávat sen. Dobrá reklama, to není přímo prodej samotného produktu, ale prodej snu, který produkt pomáhá naplnit (krásu, štěstí, dlouhý život atd.). Dosažení vize a cílů Národní dopravní strategie vyžaduje vysoce profilované, nepřetržité kampaně, které prodávají sen, jenž pomůže změnit naše chování a upravit společenské normy. V českém kontextu se o to snaží kampaň CityChangers.

 

Samotný článek:

Blog Iana Findlaye k Národní dopravní strategii Skotska: bude dopravní strategie pro naši kulturu jen soustem k snídani?

Ian Findlay, vedoucí administrativy v neziskovce Paths for All, představuje svou vizi, ve které obyvatelé Skotska konečně opustí auta a budou chodit

Mám radost z vize, kterou vidím v návrhu Národní dopravní strategie pro Skotsko. Pokud se podaří těchto ambiciózních cílů dosáhnout, bude to průlomový a transformativní úspěch pro celé Skotsko.

Já však předpokládám, že na cestě k transformaci tohoto rozsahu a rychlosti realizace narazíme na významné bariéry - jak se říká: pro naši kultura bude celá strategie jen soustem k snídani!

Můžeme napsat dokonalou strategii, ale pokud naše kultura počínaje politiky a úředníky přes veřejnost až ke společenským normám nejde stejným směrem jako strategie, její úspěšnost a celkový dopad mohou být vážně ohroženy.

V oblasti politiky udržitelné a aktivní dopravy pracuji už řadu let, a přesto je pro mě stále zarážející až příliš častá rozdílnost mezi politickými záměry a reálnou praxí v terénu.

Ačkoliv investice se zvyšují, což velmi vítáme, a přibývá zářivých příkladů aktivní a udržitelné dopravy i v praxi, implementace politiky bývá frustrujícím způsobem pomalá a povrchní.

Jednoduše řečeno, naše dopravní kultura, společenské normy a výše investic stále ještě neodpovídají těm propracovaným slovům a větám v obvykle velmi kvalitně připravených politických strategiích.

Domnívám se, že žádoucí transformativní změna spočívá v tom, že se přeprava zboží i osob posune v dopravní hierarchie tak vysoko, jak to jen jde.

 

Naše společenské a kulturní normy jdou však proti těmto prioritám. Auta pořád zůstávají králem silnic, stále představují symbol společenského postavení a pozitivní indikátor ekonomického růstu. Stejně tak výstavba dopravních komunikací pro motorovou dopravu zůstává vlajkovou lodí státu, přestože již máme důkazy, že generuje další a další dopravní provoz. Jakákoliv aktivita, která snižuje atraktivitu automobilové dopravy nebo zvyšuje její cenu, se setkává s mediálním a veřejným výkřikem (především ze strany řidičů aut). Jezdit autobusem, to považujeme za cestování pro nižší třídy, vlaky zase za drahé a nespolehlivé, ale letecké palivo a letenky jsou osvobozeny od DPH a létáme víc než kdy jindy, jak za prací, tak pro zábavu.

To jsou naše společenské normy, které většinou pocházejí od lépe situovaných vrstev, ovšem na úkor těch chudších, a především na úkor životního prostředí.  

Možná jsme teoreticky umístili pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu na vrchol dopravní hierarchie, ve skutečnosti ale, pokud jde o výši investic a společenské přijetí, stále zůstávají vespod.

Jak tedy můžeme změnit naši kulturu, které dominují automobilová a letecká doprava? Jak už to tak v životě většinou bývá, žádná kouzelná hůlka neexistuje. Můj názor je, že potřebujeme řešit dvě hlavní témata: změnu kultury vedení a změnu kultury veřejnosti.

Pokud jde o vedení, lídr je správcem vize a nositelem kultury každé organizace. My všichni máme nějakou roli v prosazování změny, které chce Národní dopravní strategie dosáhnout, ale političtí představitelé státní správy i místních samospráv a dalších organizací, které se podílejí na plánování a realizaci v dopravním sektoru, mají přece jen jiné možnosti a nesou zvláštní odpovědnost.

Musí vést a musí představovat kulturní změnu, prostřednictvím hodnot, o kterých hovoří, svým chováním i svými rozhodnutími. Občas to bude vyžadovat statečnost, občas i udělat nepopulární rozhodnutí.

Změna kultury veřejnosti nebo společenských norem, to je jako prodávat sen. Dobrá reklama, to není přímo prodej samotného produktu, ale prodej snu, který produkt pomáhá naplnit (krásu, štěstí, dlouhý život atd.). Dosažení vize a cílů Národní dopravní strategie vyžaduje vysoce profilované, nepřetržité kampaně, které prodávají sen, jenž pomůže změnit naše chování a upravit společenské normy.

Tento sen na národní úrovni pomáhá realizovat čtyři nanejvýš důležité strategické cíle v NDS.

Tento sen dělá pro veřejnost z pěší, cyklistické a veřejné dopravy tu první a nejběžnější volbu pro naši dopravu. Využití těchto způsobů dopravy musí být jednoduché, spolehlivé, nenákladné, nestresující, zdraví prospěšné a společensky i environmentálně přínosné.

A naopak, jízda osobním autem a časté užívání letecké dopravy by mělo být méně společensky přijatelné. Dosažení takové masivní změny chování ve společnosti vyžaduje od nás všech, kdo jsme ve vedoucích pozicích, aby za nás mluvily naše činy. My musíme být tou změnou, prostřednictvím našeho chování a našich činů, nejen slov.

Často se říká, že pokud jde o strategie, proces je stejně důležitý jako produkt. I já vítám návrh NDS a většinu toho, co obsahuje, plně podporuji. Nejvíc mě však zajímá, co s tímto „produktem“ nyní uděláme, jak zajistíme změny v naší kultuře, které jsou nezbytné pro dosažení transformační změny, stanovené ve vizi i cílech Národní dopravní strategie pro Skotsko.

Autor Ian Findlay je vedoucím administrativy v Paths for All. Sledujte na Twitteru @i_findlay

Nová Národní dopravní strategie pro Skotsko nyní otevřena pro konzultace.

https://www.pathsforall.org.uk/blog/blog-post/ian-findlay-on-the-national-transport-strategy-will-our-travel-culture-eat-the-strategy-for-breakfast

Paths for All: skotská neziskovka, prosazující pěší dopravu pro každý den, pro každého a všude, pro spokojenější a zdravější Skotsko

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Aktuality