Inspirace pro Česko: Opatření na podporu cyklistické a pěší dopravy mění města k lepšímu

06. 08. 2018

V příštím roce se bude aktualizovat Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR. Asociace měst pro cyklisty k tomu již nyní zahájila sběr podkladů, dokumentů, které mají pomoci vytvořit silný a důvěryhodný dokument. Inspirace se hledají nejen v Dánsku, či Nizozemsku, ale také ve Velké Británii, která tolik připomíná situaci v České republice, alespoň co se týče podpory v cyklistické dopravě.

Síť nejvýznamnějších městských a regionálních dopravních úřadů na území Spojeného království zveřejnila novou zprávu Aktivní doprava: řešení pro měnící se města, která ukazuje, jak systémy aktivní mobility mohou proměnit město v lepší místo pro život – od Bristolu po Inverness, od postindustriálních měst na severu země až po samotné centrum Londýna.

Ideální zpráva, ve které se může shlédnout Asociace měst pro cyklisty. Spolu s městy Spojeného království  tak můžeme směle prohlásit: „Výrazný posun městské dopravy směrem aktivní mobilitě právě probíhá“. Stačí si jen dosadit český kontext a česká města. Pravda, ještě nám chybí výroky českých expertů, ale to přijde.

Zpráva popisuje celou řadu systémů aktivní dopravy z různých koutů Spojeného království a demonstruje jejich transformační vlivy:

  • Cyklostezky na Oxford Road a Wilmslow Road v Manchesteru čítají za jeden rok provozu více než milion cyklistů;
  • „Connecting Leicester“ je trasa jak pro dopravu, tak pro rekreační účely, díky které se podařilo zvýšit počty cyklistů v Leicesteru od roku 2006 o 10-15 % každý rok, a současně do města přitáhla významné firmy;
  • Program „Bank on Safety“ v Londýně zaměřený na snižování počtu vážných dopravních nehod na křižovatce Bank Junction, kde byla vyloučena veškerá doprava kromě autobusové a cyklistické.

Ben Still, výkonný ředitel společnosti West Yorkshire Combined Authority a předseda výboru pro aktivní dopravu v Urban Transport Group: „Během posledních deseti let se podpora aktivní dopravy přesunula z okraje zájmu dopravní politiky měst do mnohem významnější role v oblasti plánování rozvoje měst a jejich dopravních sítí. A to proto, že podpora aktivní mobility a tvorba míst, kde lidé chtějí chodit pěšky a jezdit na kole, je přesně v souladu s tím, jak daná města chtějí vypadat – zdravější a šťastnější místa, která bojují proti rostoucím nákladům na léčbu nemocí souvisejících s nedostatkem fyzické aktivity a špatnou kvalitou ovzduší. Města, která rostou správným způsobem, protože to jsou místa, kde je lidem dobře, kde chtějí trávit svůj čas, pracovat tam, žít a investovat.“

 „Ačkoliv jsme si plně vědomi, že je před námi ještě dlouhá cesta, než se britská města dostanou tam, kde jsou dnes města holandská nebo německá, tato zpráva ukazuje, že politika městské dopravy právě prochází významnou proměnou a posunem směrem k aktivní mobilitě. Kromě toho však také ukazuje, že systémy aktivní mobility mohou být velmi úspěšné a efektivní v různých typech měst, v různých podmínkách, počínaje městy postindustriálního severu a konče centrem Londýna. A konečně zpráva odhaluje, jak se naše Urban Transport Group podílí na sdílení zkušeností o tom, co na poli aktivní mobility funguje. Tak se jako jednotlivé organizace i společně jako celek můžeme dostat dál a rychleji zajistit podmínky pro aktivní mobilitu v měnících se městech.“  Jonathan Bray, ředitel Urban Transport Group:

„Pokud jde o systémy aktivní dopravy, poselství je jasné: pokud je postavíte, oni přijdou. Investice do infrastruktury pro chodce a cyklisty přináší městům pozoruhodné výsledky. Jak dokazují četné případové studie v této zprávě, aktivní doprava pomáhá městům naplnit jejich ambice a stát se místem, kde lidé budou chtít žít, pracovat a trávit svůj čas.“

Zpráva uvádí případové studie z těchto měst: Sheffield, Leicester, Manchester, Londýn, West Yorkshire, Bristol, Inverness a Darlington.

Autorka anglické novinky, ze které jsme čerpali: Hannah Figgová

http://www.eltis.org/discover/news/cycling-and-walking-schemes-are-transforming-uk-cities-better

 


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality