MMR: Státní fond rozvoje bydlení má letos připraveno nejen na podporu bydlení přes miliardu korun. Více se zaměřuje na obce a města.

08. 01. 2018

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem.

„Úkolem Fondu v roce 2018 bude nejen podpora bydlení. Právě program na regeneraci veřejného prostranství je první vlaštovkou v přerodu SFRB na Státní fond regionálního rozvoje, a tedy jeho větší zacílení na rozvoj měst a obcí,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Finanční prostředky z rozpočtu SFRB půjdou v roce 2018 na: Poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů – program Výstavby (270 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů – program Panel 2013+ (500 mil. Kč), na úvěry pro mladé na pořízení vlastního bydlení – program 600 (50 mil. Kč), úvěry pro mladé na zkvalitnění bydlení – program 150 (50 mil. Kč), dále pak na podporu obnovy bydlení zničeného či poškozeného živelní pohromou – program Živel (10 mil. Kč), a na podporu rozvoje obcí – program Pro obce (20 mil. Kč).

Novinkou v portfoliu SFRB je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. V rozpočtu dotační části je připraveno 100 mil. Kč a v rozpočtu úvěrové části též 100 mil. Kč.

Právě nový program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství je určen pro obce a zejména města. Veřená prostranství na městských sídlištích si mnohde zaslouží úpravu a modernizaci. Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše může činit 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci si žadatel může vzít výhodný úvěr na dofinancování projektu. Celkově tak lze financovat až 90% nákladů na projekt. Bližší informace zde: 1url.cz/ztOTL
Rozdělení částek programů SFRB se může v průběhu roku 2018 měnit v závislosti na aktuálním počtu žádostí v jednotlivých programech.

Další informace na www.sfrb.cz


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Aktuality