Kdy budete slavit vaši cyklostezku, na kterou už čekáte 20 let? Kdy budete slavit jako britská organizace Sustrans?

10. 06. 2018

Jak málo stačí člověku ke štěstí. Někde schválí vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty mezi městy Merton a Kingstono délce 1,2 km a britská organizace Sustrans již to slaví.

Novou stezku pro chodce a cyklisty o délce 1,2 km schválili zástupci londýnských městských částí Kingston a Merton. V rámci prací, které financuje starosta Londýna, vznikne i podélný park. Sustrans podpořil organizaci Kingston Go-Cycle přípravou projektu.

Jedna z posledních překážek pro vznik nové spojnice mezi okrskem Malden v Kingstonu a okrskem Raynes Park v Mertonu byla překonána, když její výstavbu v dubnu 2018 jednohlasně schválil úřad pro rozvoj Kingstonu, a následně dostala zelenou i od mertonského úřadu.

S radostí se Sustrans zapojil do tohoto komplexního projektu, na němž se podílí hned několik partnerů: Rada městské části Kingston, Rada městské části Merton, Thames Water a Transport for London. Od roku 2015, kdy byla realizována studie proveditelnosti, se Sustrans podílel na mnoha aspektech projektu. Sustrans do projektu dále přinesl angažovanost, management jednotlivých partnerů, koncepci, ekologii a veřejné konzultace.

Češi by se ale měli ptát, proč ale zveřejňujeme článek Sustrans o nějaké nové stezce? Protože ten článek nám ukázal jednu pravdu. Všude je to stejné. O penězích to ani tak nejí. Je to o energii komunity místních lidí (včetně politiků a úředníkůú, kteří dají přípravy takové stezky.

Nechoďme daleko. Jeednatel Asociace měst pro cyklisty bydlí v Chomoutově, cca 6 km od centra Olomouce. On i všichni obyvatelé obce Chomoutov čekají už 20 let na vybudování bezpečné cyklostezky o délce cca 2,0 km, která by propojila obec s městem.

A jak jsme na tom po 20 letech.  Byla nalezena optimální varianta, existuje studie (kolíkátá už?). Po 20 letech proběhlo jednání s AOPK ČR, kde byly z jejich strany stanoveny podmínky pro možnou směnu pozemků, máme sjednány i konkrétní pozemky, určené pro směnu. Jednáme přímo s AOPK, bez účasti odboru majetkoprávního. Dále čekáme na stanovisko Státního pozemkového úřadu a jednáme s Povodím Moravy. V rámci jednání se zemědělským družstvem Unčovice je třeba stanovit podmínky odkupu. K dalšímu postupu nedošlo, pracujeme na jiných cyklostezkách, především na cyklostezce Neředín - Topolany,. V současné době nemáme z kapacitně-personálních důvodů možnost zabývat se všemi cyklostezkami najednou.

Akce je ovšem zařazena v rozpočtu 2018 na dokončení DÚR a získání ÚR a na pokračování ve stupni DSP a DPS  I. etapy v částce 140 tis. Kč. A je zařazena do seznamu  projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím ITI pro rok 2019. Pro II. etapu stejné cyklostezky je v rozpočtu pamatováno ve výši 50 tis. Kč na náklad na majetkoprávní vyjednávání. S takovým přístupem se to rozhodně nestihne. Je jasné, že majetkoprávní vyjednávání je obecně nejslabším článkem procesu budování liniových staveb jako jsou cyklostezky.

To je Olomouc - Chomoutov. A jak jsou na tom další oblasti v České republice. Kdo čeká na tu svou stezku? Napište nám. Určitě na ni čekají například v Lysé nad Labem, na svou stezku vedle Labe, čekají na ni v Ivančicích, ve Zlíně ve směru na Vizovice,  na Zábřežsku na hrázích, atd. Všechny chceme zařadit do kampaně City Changers a zmapovat podobné problémy, které brání výstavbě nových cyklostezek. Věřte nám, ve financích opravdu problém není.

Asociace měst pro cyklisty chce být jako Sustrans a chtělo by podobně slavit. Čeká nás dlouhá cest.

P.S. Zpět k nové stezce pro chodce a cyklisty mezi městy Merton a Kingstono 

Nová stezka pro pěší a cyklisty, která propojí nové vlakové nádraží v Maldenu a rekreační zónu v Raynes Park, nabídne prostor zcela bez motorové dopravy.

Stezka poběží paralelně s železniční tratí na pozemcích, které vlastní společnost Thames Water, a bude procházet pod obchvatem A3 u Kingstonu, vyhne se tedy rušným a zdlouhavým trasám a značně zkrátí dobu cestování pro ty, kdo se v těchto místech dopravují pěšky nebo na kole.

Kromě spojení pro aktivní způsoby dopravy vznikne v rámci projektu i nový podélný park, tedy dostupné přírodní prostředí s důrazem na místní biologickou rozmanitost.

Nová stezka je součástí programu „mini-Holland“ Go Cycle, který s rozpočtem 34,7 milionů liber realizuje rada městské části Kingston.

Ředitel londýnské pobočky Sustrans Matt Winfield říká:

 „S nadšením sledujeme, jak je nová stezka zase o krok blíž realizaci. Často ta nejtěžší práce na vybudování nové stezky je ta neviditelná snaha v pozadí – studie proveditelnosti, společné hledání nejlepšího řešení, veřejné konzultace, návrhy, plánování a schůze výboru. Za náš tým včetně těch, kdo se podíleli na návrzích, na práci s veřejností, nebo ekologů, mohu říct, že jsme hrdí na to, že jsme kingstonskému týmu Go Cycle pomohli překonat tyto překážky a usnadnit místním lidem cestu k pěší a cyklistické dopravě.“

Komentář zástupců kampaně Merton Cycling Campaign:

„Místní cyklisté a chodci mohou tento skvělý projekt jen vítat. Pro cyklisty nabízí užitečné spojení s rozvíjející se cyklistickou infrastrukturou v Kingstonu a pro Merton znamená i příležitost nalákat cyklisty z Kingstonu, nejen ty, kdo jezdí za prací, ale i za nákupy nebo volnočasovými aktivitami.“

Radní v Kingstonu Hilary Ganderovou potěšilo, že se projekt pohnul kupředu:

„Rozhodnutí městské rady v Mertonu o udělení stavebního povolení vítáme jako další významný krok.“

Podle radního v Mertonu jde o „obrovský úspěch“ pro celou místní komunitu, protože „tato nová trasa bude mnohem bezpečnější, pohodlnější a rychlejší než trasa současná“.

https://www.sustrans.org.uk/news/sustrans-celebrates-approval-new-kingston-merton-walking-and-cycling-link


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality