Otevřený dopis Asociace měst pro cyklisty

27. 10. 2017

Dne 26. 10. 2017 jsme obdrželi e-mailovou zprávu, že v Praze se mají zrušit jízdní pruhy pro cyklisty na ulici Patočkova.

Naše stanovisko má sloužit jako nabídka pomoci těm, kteří chtějí ve svých městech realizovat moderní opatření podle evropských trendů, neboli ochranné pruhy pro cyklisty, případně vyhrazené pruhy pro cyklisty, ale život jim stále hází klacky pod nohy. Jsme si vědomi toho, že "dobře" napsaný článek typu „BLESK“, či dobře míněna rada odborníka na bezpečnost, ale lehce zavádějící, dokáže zviklat nejednoho politika, či úředníka.

Naše stanovisko je proto jednoznačné. Na ulici Patočkové v Praze by se ochranné pruhy rozhodně neměly rušit. Naopak nejen zde, ale v celé České republice by se měla vytvářet atmosféra, která bude naopak taková opatření podporovat.

Zdůvodnění:

Nejprve je třeba upozornil na fakt, že se nám nepodařilo během dvou dnů zajistit podrobné informace k lokalitě, o intenzitách automobilové dopravy, ani další relevantní informace. Jediným zdrojem tak zůstaly pouze on-line novinové články, což na odborné stanovisko je opravdu velmi málo.

 

Pozornost tak byla v první řadě zaměřena na názor odborníka na bezpečnost, který byl pro zrušení jízdních pruhů pro cyklisty, který právě dával důraz na bezpečnost. Jeho názor byl pro nás tedy vodítkem: „Pozornost je třeba věnovat celé řadě aspektů, ale pokud se jedná o infrastrukturu, plně souhlasím s názory Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC), že v místech s velkým objemem motorizované dopravy a současně s povolenou rychlostí jízdy vyšší než 30 km/h je třeba důsledně oddělovat cyklisty od jejich motorizovaných kolegů.“

Daný dokument jsme si vyhledali a  uvedenou větu našli na straně 14, v kapitole 2.7. Separace. Problémem je, že byla vytržena z kontextu. Nebylo již zmíněno, že kapitola upřesňuje daný výrok a odkazuje na německé technické podmínky pro cyklisty „the German Guidelines for Cycling Facilities (ERA 2010)“, které vysvětlují, co znamená separace. Rozhodně nebylo tím myšleno, že od 30 km/h je třeba důsledně oddělovat cyklisty od jejich motorizovaných kolegů, ale že je třeba od 30 km/h hledat různé druhy oddělení, například formou ochranných pruhů pro cyklisty.

Český překlad ERA 2010 byl již v roce 2014 uveden na stránkách www.cyklodoprava.cz a to konkrétně na tomto odkaze: https://www.cyklodoprava.cz/file/infrastruktura-technicka-literatura-nove-tp-179-era2010/. Na základě těchto technických podmínek byly vytvořené české TP 179 (Navrhování komunikací pro cyklisty), které vstoupily v platnost 1. 6. 2017 a to na základě předchozích legislativních změn.

Pro ilustraci zasíláme celý dokument, kde si příslušné pasáže sami můžete nastudovat – viz. příloha „The-EUs-Role-in-Promoting-the-Safety-of-Cycling_ETSC“. Daný dokument rovněž odkazuje na Plány udržitelné městské mobility (SUMP), kde se tato opatření právě podporují. Jsou zde rovněž odkazy na další zahraniční literaturu, která podporuje realizaci cyklistických pruhů podobných jako na ulici Patočkové. Pro ilustraci zasíláme ke studii dokument „Transport learning – Street Design“.

Obecně vnímáme, že v České republice zatím převládá přístup z pohledu automobilové dopravy, a to na úkor opatření pro cyklisty. Cyklostezky není problém vybudovat, ale smysluplnou síť bezpečných tras pro cyklisty bez cyklistických pruhů se prostě nedá zrealizovat. Žel, v praxi se často setkáváme s předsudkem, že realizace cyklistických pruhů je pro cyklisty nebezpečná.

Po zběžné kontrole faktů se dá prohlásit, že článek, který připravil server Prahou na kole, je napsán v duchu výše uvedených dokumentů, neboli ETSC a „Transport learning – Street Design“.

Shodou okolností zpráva o rušení ochranných pruhů přišla v době, kdy se do Olomouce sjeli přední odborníci na bezpečnost silničního provozu, aby  zde mohli ve dnech 26. – 27. 10. 2017 v rámci 30.. workshopu ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) debatovat na téma  “Traffic safety and the City – How to enhance traffic safety and liveability in urban areas?“

Zástupci Asociace měst pro cyklisty tak měli možnost přímo na místě konzultovat danou situaci a i díky jejich přispění mohli k ní zaujmout zcela jednoznačné stanovisko.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Martinek

jednatel Asociace měst pro cyklisty

Aktuality