Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: sociální přínosy

28. 05. 2019

Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: sociální přínosy.

Úvod: Nové technologie a nové obchodní modely by mohly být významným přínosem pro společnost, životní prostředí i ekonomiku.

Bezpečnější ulice

1 Stále pokročilejší asistenční systémy pro řidiče, jako jsou asistenční systémy pro sledování dopravní situace nebo automatické systémy nouzového brždění, jsou z hlediska bezpečnosti přínosné již v současných vozech, přičemž využívají některé z technologií, které budou nabízet i plně samořízené vozy.

2 Samořízená vozidla budou využívat senzory, konektivitu a umělou inteligenci ke kontrole okolí a pro bezpečnou jízdu v provozu. Tyto vozy by se dokonce mohly učit z kolektivní zkušenosti. Automatické řídící systémy na rozdíl od lidského řidiče nebudou unavené ani se nenechají rozptylovat, a možná budou schopny reagovat rychleji. Z výše uvedených důvodů mohou tyto systémy zvýšit bezpečnost dopravy, ačkoliv k úplnému odstranění dopravních kolizí nedojde.

 3 Vláda si je vědoma problémů a otázek spojených se zaváděním plně samořízených vozidel. Země Spojeného království jsou na nejlepší cestě být i nadále jedním z nejvhodnějších míst světa pro testování a vývoj těchto nových technologií a bezpečné a odpovědné zavádění samořízených vozidel do provozu.

Inkluzivní dopravní systém

4 Nové služby a technologie v oblasti mobility mohou zvýšit jak cenovou, tak fyzickou dostupnost dopravy, a naopak redukovat případné nerovnosti, které se objevují při zajištění dopravní obslužnosti. Automatizace a přechod na alternativní pohony umožňují snížit provozní náklady, což společně s větší nabídkou služeb v oblasti mobility může znamenat dostupnější dopravu pro všechny. V kombinaci s rozšířeným využitím efektivnějších obchodních modelů, reagujících přímo na poptávku, by se vyšší frekvence a lepší integrace dopravních služeb mohly dočkat i oblasti se špatnou dopravní obslužností.

5 Samořízené vozy spolu s využitím dat a mobilních aplikací, které pomáhají plánovat i realizovat jednotlivé cesty, mohou významně usnadnit mobilitu starších osob a osob s nějakým postižením. Podle nedávné studie by náklady na provoz ride-sharingové služby se samořízenými vozy se stevardem na palubě mohly být o 26-41 % nižší než současné služby „Dial-a-Ride“. Kromě toho by nabízely integrovanější rezervační platformy.53

6 Platformy inovativních technologií mohou rovněž pomoci vyrovnat poptávku a nabídku po dopravě v odlehlejších, obvykle venkovských oblastech, ale také minimalizovat riziko digitální vyloučenosti starších osob nebo těch, kdo žijí izolovaně s omezenou dostupností digitálních technologií. Sociální vazby tak mohou zůstat zachovány. Pět technologických firem získalo v listopadu 2018 od vlády Spojeného království částku ve výši až 50 000 liber na testování a prokázání proveditelnosti jejich nápadů, jak využít špičkové technologie k řešení problému izolace venkova.

Případová studie: Podpora svobodné mobility u osob s demencí

Zdravotní výbor Univerzity Betsi Cadwaladr v severním Walesu spolupracoval v letech 2017 a 2018 se dvěma menšími firmami na projektu pomoci lidem, kteří žijí s demencí a prožívají silnou úzkost při nutných cestách do nemocnice. Projekt byl spolufinancován z grantu Small Business Research Initiative, a dále vládou Walesu a ministerstvem dopravy.

Prvním řešením byla unikátní dopravní aplikace pro osoby s demencí, kterou vyvinula Damibu, zdravotnická firma se sídlem v Liverpoolu. Aplikace funguje jako společník na cestě – navádí člověka po jeho trase z domova do nemocnice nebo na jiné určené místo, a pak zase zpět. Firmě se podařilo do vývoje aplikace ve velkém zapojit i pacienty, tedy osoby v raném stadiu demence. Celkem proběhlo 12 společných setkání s potenciálními uživateli této služby, kteří do značné míry ovlivnili výsledný koncept.

Ve druhém projektu firma Zipabout, sídlící v Oxfordu, vytvořila platformu pro plánování trasy a hledání cesty. Platforma Zipabout zpřístupňuje informace z dopravní sítě v reálném čase a uživateli poskytuje individuální poradenství, jak se vyhnout stresovému prostředí v přeplněných lokalitách nebo na stanicích, kde nejsou žádní zaměstnanci. Platforma testuje technologie na rozpoznávání obrazu, které uživateli poskytnou trvalou jistotu, že se nachází na správném místě.

Plynulejší cestování

7 Poskytování informací v reálném čase dá uživateli jasnější představu o tom, kdy spoj přijede, jaká bude doba jízdy, jaké jsou srovnatelné náklady, ale i o kvalitě ovzduší, bezbariérovosti spoje nebo spálených kaloriích během dané cesty. Schopnost optimalizovat doporučení na základě takových faktorů umožňuje uživateli naplánovat cestu přesně podle svých potřeb.

8 Aplikace Mobilita jako služba mohou kromě snazšího přístupu k dopravním informacím a rychlejšího plánování cest poskytnout uživateli i rychlejší a jednodušší způsob rezervace i placení služeb v oblasti mobility.

Podpora a rozvoj aktivní mobility a veřejné dopravy

9 S inteligentní koncepcí a pobídkami by Mobilita jako služba mohla přispět ke snížení počtu aut v osobním vlastnictví a k rozvoji aktivních a udržitelných způsobů dopravy. Správně vedené systémy sdílených klasických jízdních kol a elektrokol mohou značně usnadnit a rozšířit cestu ke zdravotním přínosům, které člověk získává z jízdy na kole; podle průzkumů na trhu si až 62 % elektrokol kupují lidé nad 55 let.

10 Díky inteligentnímu využití informací a údajů v reálném čase a konektivity dopravních systémů by veřejná doprava mohla být více uživatelsky příjemná a lépe reagovat na aktuální potřeby. Poskytování informací o reálné době jízdy či chůze (protože informace by se měly týkat všech způsobů dopravy, včetně chůze a jízdy na kole) v nejrůznějších nástrojích pro plánování cest může lidem pomoci s jejich volbou.

 „Mzdy u autobusových společností v současnosti představují asi 60 % nákladů, pohonné hmoty dalších 10 %. Proto by budoucí automatizované vozy spolu s vozy na elektřinu mohly snížit provozní náklady autobusů na polovinu. To pravděpodobně změní obchodní dynamiku veřejné dopravy,“ říká Brian Souter, generální ředitel Stagecoach Group.

Případová studie: Veřejná doprava na vyžádání, Liverpool

ArrivaClick je po testování pilotního projektu ve městě Sittingbourne v hrabství Kent první podobnou službou na území Spojeného království. Její činnost byla zahájena v srpnu 2018 v Liverpoolu.

ArrivaClick kombinuje nákladovou efektivnost autobusové dopravy s pohodlím individuální dopravy. Trasy nejsou pevně dané, určuje je přání cestujících na území ohraničeném centrem Liverpoolu a letištěm Johna Lennona.

Autobusová společnost Arriva spolu s úřadem pro městskou dopravu Merseytravel zahájila činnost této služby veřejné dopravy, která funguje na vyžádání a na základě mobilní aplikace. Zpočátku je v provozu šest komfortních 15místných autobusů, do léta 2019 by jich mělo být celkem 25.

Cestující si vybraný vůz objednávají a sledují ho prostřednictvím aplikace, která jim poskytne i informaci o výši jízdného, možnost rezervovat sedadlo a zvolit místo nástupu. Počítačové algoritmy pak vyhodnocují, kteří cestující jedou stejným směrem, a dynamicky navádějí vozidlo na optimální trasu.

Během pilotního testování v Kentu přešla víc než polovina dotazovaných zákazníků z osobní automobilové dopravy na službu ArrivaClick, přičemž 61 % používalo službu několikrát týdně, 43 % dokonce denně a 9 z 10 by ji doporučilo svým přátelům.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality