Představujeme projekt BiTiBi: kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike)

07. 07. 2019

BiTiBi, to je kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike)

Budoucností městské mobility je návrat k osvědčené kombinaci jízdní kolo – vlak. Pod názvem BiTiBi se ukrývá tříletý inovativní projekt, financovaný ze zdrojů EU a zaměřený na zvýšení obyvatelnosti evropských měst a energetické účinnosti dopravy. Kombinací dvou způsobů dopravy, které jsou na špici právě pokud jde o energetickou účinnost, získáme bezproblémové dopravní spojení od dveří ke dveřím. Rychlejší, snazší a modernější.

V rámci projektu BiTiBi byly v regionech Barcelony, Milána a Liverpoolu a v Belgii realizovány pilotní projekty, na kterých spolupracovalo našich deset partnerů. Cílem bylo poskytnout evropským městům inspiraci k moderní a multimodální dopravě.


Aktivity projektu BiTiBi:

  • Budování bezpečných a snadno použitelných parkovacích zařízení pro jízdní kola na železničních stanicích.
  • Zajištění vhodných veřejných jízdních kol.
  • Sjednocení partnerů poskytujících služby na železnici a cyklistické služby.
  • Integrace platebních systémů za služby na železnici a cyklistické služby.
  • Informování o výhodách kombinované cyklistické a železniční dopravy.

 

Kombinace cyklistické a železniční dopravy ve městech EU

Služby BiTiBi využily holandský model, který posloužil jako inspirace pro propagaci fúze kolo-vlak-kolo. Cílem projektu bylo replikovat holandský systém a vyřešit obvyklé problémy jako nedostatek parkovacích míst pro jízdní kola na železničních stanicích, řešení pro poslední kilometr pro cestující vlakem, neúčinná integrace poplatků (nebo ještě hůř – vůbec žádná integrace poplatků), cyklistické služby nereagují na potřeby cestujících, železniční stanice špatně přístupné pro cyklisty, nedostatečná informovanost o dostupných službách, kulturní bariéry bránící využití služby.

CÍLE

Podle předpokladů by služba BiTiBi měla nahradit cesty autem a zvýšit podíl cyklistické dopravy na prvním a posledním kilometru cest na železnicích, a to do roku 2017 v případě pilotních projektů, obecně v zemích EU pak do roku 2020. Cílem projektu bylo ve čtyřech pilotních projektech snížit počet kilometrů najetých autem o několik milionů ročně a množství emisí CO2 o několik set tun ročně. Celkově se projekt BiTiBi snažil o vytvoření zdravějších a méně dopravně přetížených měst, která budou příjemnější pro život v zemích EU.

Evropský projekt

Projekt BiTiBi probíhal od roku 2014 do roku 2017 a byl financován z prostředků EU. Projekt byl zaměřen na zvýšení obyvatelnosti evropských měst a redukci dopravní přetíženosti měst a emisí CO2. K tomu měly vést projekty zaměřené na moderní, udržitelné způsoby dopravy, a především kombinování těchto způsobů dopravy.

10 partnerů v 5 státech

Projekt BiTiBi měl silný tým, sestávající z deseti partnerů v šesti evropských státech.

http://www.bitibi.eu/about.html

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality