Evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová přijala první návrh Cyklostrategie EU

16. 06. 2017

Na pódiu Velo-city 2017 v Arnhemu-Nijmegenudnes evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová převzala doporučení Cyklostrategie EU. Více než 1000 osob s různými odbornostmi spojilo své síly při přípravě prvního strategického dokumentu, který, pokud bude přijat, by mohl pomoci zvýšit podíl cyklodopravy v evropských státech až o 50 %, a současně o polovinu snížit počet vážně zraněných a usmrcených osob.

„Nepožadujeme žádné zvláštní zacházení, chceme jen být na stejné úrovni s ostatními způsoby dopravy. Cyklodoprava každoročně přináší už 513 miliard eur do evropského hospodářství a do roku 2030 můžeme tohle číslo navýšit až na 760 miliard eur,“ uvedl Bernhard Ensink, generální tajemník ECF.

„Musíme pro cyklodopravu vybudovat silnější argumenty – a příští rok by pro to mohl být ideální. Bude to Rok multimodality a regulační rámec pro cyklistickou dopravu by se mohl stát jeho významnou součástí,“ řekla Violeta Bulcová v okamžiku, kdy na pódiu přebírala kufřík s evropskou cyklostrategií. „Také bychom měli zapracovat na tom, aby se zlepšilo vnímání cyklistické dopravy, pokud jde o financování, především pro příští víceletý rámec financování po roce 2020.“

Doporučení, která jsou součástí Cyklostrategie EU, se zaměřují na všechny úrovně řízení a správy a řeší oblasti jako změny chování, infrastruktura, regulace vozidel, multimodalita a inteligentní dopravní systémy. Pokud jde o širší politický rámec, evropská cyklostrategie se zaměřuje na možnosti, jak cyklodoprava může pomoci vytvářet pracovní místa a podílet se na hospodářském růstu prostřednictvím rovných finančních a fiskálních podmínek a díky silnému cyklistickému průmyslu v Evropě. Cílem je z hlediska politiky, strategií a financování postavit cyklistickou dopravu na stejnou úroveň s ostatními druhy dopravy, a současně zřetelně poukázat na přidanou hodnotu evropských orgánů v tomto procesu.

Co bude dál?

Přestože byl dokument dokončen a je v rukou Evropské komise, jeho oficiální přijetí je stále předmětem diskuze a politických tlaků. Jasným vyjádřením podpory je otevřený dopis, který podepsala stovka subjektů, a dnes byl odeslán Evropské komisi. Dopis vyzývá Komisi, aby Cyklostrategii EU zařadila do svého pracovního programu pro rok 2018, případně do dalších aktivit. Tito partneři se již dříve připojili k výzvám evropských ministrů dopravy, Evropského parlamentu a Výboru pro regiony.

Aktuality