V Otrokovicích se uskutečnil seminář o tvorbě designu ulic a veřejném prostoru

27. 11. 2017

Jak do města přirozeně integrovat motoristu, chodce a cyklistiku tak, aby měl každý svůj prostor a cítil se bezpečně? I těmito otázkami se zabýval seminář nesoucí název Design ulice a veřejný prostor. Druhá část byla věnována novým Technickým podmínkám Ministerstva dopravy týkající se navrhování komunikací pro cyklisty. Seminář se uskutečnil v Otrokovicích v pátek 24. listopadu v Otrokovické Besedě za účasti odborníků.

„Město by v prvé řadě mělo být pro lidi, a proto by dle mého názoru naše ulice i veřejný prostor měly být atraktivní, s dobrou infrastrukturou, bezpečné a dostupné pro každého. Město by mělo upřednostnit pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu před osobní automobilovou,“ zazněla úvodem slova Renáty Krystyníkové, vedoucí odboru dopravně-správního z otrokovického úřadu. Vzhledem k tomu, že Otrokovice leží v údolí, jsou ideálním místem pro jízdu na kole. V uplynulých letech byla vybudována poměrně široká síť cyklokomunikací. Úspěšně se podařilo uvést do života stezku pro chodce a cyklisty podél řeky Moravy a Baťova kanálu, která spojuje město Kroměříž s Uherským Hradištěm a pokračuje dále na jih. „Postupně se snažíme propojovat jednotlivé části města se středem a na frekventovaných trasách zajistit bezpečný pohyb. Zatím 13 kilometrů vystavěných cyklokomunikací se snaží propojit lokality bydlení s lokalitami sloužícími k rekreaci či k pročištění hlavy,“ vysvětlila Renáta Krystyníková.

Druhá část semináře osvětlovala samotný pojem „design ulice“ a Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor, se vyjádřil celkově k problematice městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. „Cyklistickou dopravu je třeba vnímat jako důležitou alternativu k dalším druhům dopravy. Nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském prostředí a výrazněji by se mohla uplatnit i v regionu,“ domnívá se Jaroslav Martinek. Dodal, že využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má stoupající tendenci a tomuto trendu je třeba přizpůsobovat služby i plánování nabídky v dopravě.

Závěrem před přítomné předstoupil jeden z autorů „Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty“ Ing. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu. Na praktických příkladech ukázal novinky Technických podmínek T 179. Tento technický dokument pro odbornou veřejnost je výsledkem mnohaletého snažení o integraci cyklodopravy v České republice, který napomůže další kultivaci prostředí a utváření lepších podmínek mj. i pro používání jízdního kola.

Seminář byl určen pro odbornou veřejnost. Zúčastnili se ho zástupci měst a obcí z celé Moravy, zástupci projektových kanceláří, pracovníci BESIPu nebo zástupce Policie České republiky. Zúčastnění dostali pozvání na konferenci City Changers, která bude tato témata dále rozvíjet a uskuteční se ve dnech 6. – 7. 12. v Ostravě. Bližší informace ke konferenci naleznete zde: https://www.citychangers.cz/.

Další informace:

Romana Stehlíková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

stehlikova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality