Ve Skotsku dnes jezdí na kole do škol rekordní počet dětí a co v Česku?

02. 06. 2019

Celostátní čísla z Česka nemáme k dispozici, nicméně závěrečné doporučení ze skotského průzkumu bude platit i ppro nás: "Je pro nás všechny povzbuzením, když vidíme, že se podíl cyklistiky a systému Park&Stride na přepravě zvyšuje. Průzkum jasně ukázal, že víc fyzické aktivity pomáhá dětem žít šťastněji a zdravěji, a současně taková doprava přispívá ke snížení hladiny nečistot v ovzduší kolem škol. Musíme i nadále monitorovat používání autobusové dopravy a proč se snižuje, a také hledat způsoby, jak z aktivní dopravy udělat alternativu vhodnější, než jsou auta.“

A pár údajů ke Skotsku:

Podle nového průzkumu skotské sekce Sustrans stále roste procento dětí, které do školy jezdí na kole, konkrétně z 2,8 % v roce 2010 na 3,8 % v roce 2018.

Rekordní počty zaznamenává i program Park&Stride, kdy se děti část cesty vezou autem a poslední úsek jdou pěšky – v roce 2010 to bylo 7,4 % dětí, loni už 9,8 %.

Tato čísla jsou součástí oficiální statistiky průzkumu z roku 2018 Hands Up Scotland Survey. Průzkum financovala organizace Transport Scotland a realizoval Sustrans Scotland ve spolupráci s 32 místními úřady.

Ve Skotsku zůstává aktivní doprava obecně nejčastěji uváděným způsobem dopravy do školy. Ze 48,7 % dětí, které uvedly, že do školy se dopravují aktivně, 42,5 % chodí pěšky, 3,8 % jezdí na kole a 2,4 % na koloběžce nebo skatu.

Mírný pokles byl zaznamenán v procentuálním počtu dětí, které využívají udržitelnou veřejnou dopravu (autobusy), 16,2 % je vůbec nejméně od prvního průzkumu Hands Up Scotland Survey. A naopak mírně vzrostlo procento dětí, které jezdí některým z prostředků osobní motorové dopravy (osobní auto nebo taxi), a to na 24,8 %.

Výrazný rozdíl v aktivní dopravě panuje mezi soukromými a státními školami. Zatímco na soukromých školách vozí někdo do školy autem 46,9 % dětí, na státních je to jen 22,9 % dětí.

Národní ředitel skotské sekce Sustrans John Lauder komentuje výsledky výzkumu takto: „Chtěli bychom poděkovat všem školám, které se do loňského průzkumu Hands Up Scotland Survey zapojily. Zpráva slouží jako nesmírně užitečný indikátor dopravních trendů do škol. Pomáhá školám, úřadům a dalším partnerským organizacím zjistit, co je potřeba udělat, aby aktivní dopravu do škol využívalo co největší procento dětí."

Zjistěte další informace o průzkumu Hands Up Scotland Survey

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/pupils-cycling-school-scotland-their-highest-recorded-levels

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality