Diskuse o financích a politice na Církevním gymplu v Olomouci

23. 10. 2019

Na Církevním gymnáziu v Olomouci proběhl ve středu 23. 10. 2019 další seminář CityChangers pro místní studentský parlament, který iniciovalo město Olomouc, konkrétně pan primátor města Olomouce Miroslav Žbánek. Prostřednictvím lektora Jaroslava Martinka ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu požádal studenty o pomoc. Chce z mnohých oblastí udělat obytné čtvrti, v současnosti orientované na automobilovou dopravu, a změnit je na místa vstřícná k dětem, přesně jak se píše v publikací „20 dobrých důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“. Jenže taky ví, že mnohým se takový plán nebude líbit. A tak chce požádat děti, aby mu vymyslely dalších „10 důvodů“, proč by se ulice měly změnit, aby mu napsali dopis, aby to začaly řešit se svými rodiči a pak se uvidí.

Diskutovalo se především o samotném Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce (PUMMO). Nicméně diskuse se nakonec stočila na priority města spojené s financováním. Čemu má dát město prostor? Pro další parkovací místa, nebo pro rozvoj veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Je ochotno město na každé ulici zrušit jedno parkovací místo a nahradit ho parkujícm "hnízdem" pro jízdní kola, ve kterém by bylo možné zaparkovat cca 5 - 10 kol stejně jak je to vidět ve Vídni. Jde totiž o to, že studenti nemají kde zaparkovat kola, kdyby chtěli přijet na kole do školy. Týká se to i návštěv školy.

Druhá část diskuse se točila o roli politiky, respektivně jak olomoucká politika ovlivňuje rozpočet a priority. Ačkoliv dnes je slovo "politika" je hodně zdiskretizované, tak v rámci semináře bylo vyhledané dané slovo na Wikipedii a byly představeny rozměry, které jsou málo známé:

České slovo (politika) má několik významů, je ekvivalentem tří anglických termínů, které však operují na různé rovině obecnosti.

  • politika ve významu anglického polity představuje strukturálně-funkční rámec politického procesu a politických aktivit (tento význam je blízký politickému systému společností, můžeme si pod ním představit například státní zřízení, ústavu, volební a stranický systém apod.);
  • politika ve významu anglického politics představuje politický proces střetávání zájmů, arény, v nichž se pohybují a vyjednávají politici (do politiky s tímto významem tedy patří konkrétní političtí aktéři, jako jsou politické strany a politici);
  • politika ve významu anglického policy je programem, opatřením, krokem či záměrem, není spojená s aktéry, ale s tématy (např. sociální politika, vzdělávací politika, rozvojová politika atd.). Nositelem politiky (ve významu policy) nemusí být jen političtí představitelé, ale v zásadě kdokoliv (mzdová politika firmy, protidrogová politika školy).

Právě tato definice chtěla pomoci studentům pochopit jejich roli - jsou politici PUMMO.

Závěrem proběhlo hlasování, zda studentsý parlament se zapojí do podpory realizace PUMMO. Jednomyslně to bylo odsouhlasné.

Koncem roku pak proběhne setkání s primátorem, kde budou moci studenti říci svůůj pohled na věc.

Akce na škole proběhla v rámci kampaně Spokojená Olomouc, která je podpořena Státním fondem životního prostředí.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Děti (Občan, tag38)

Aktuality