Výzkumná zpráva - běžné omyly o investicích do infrastruktury pro aktivní dopravu

23. 11. 2019

Výzkumná zpráva nebyla vytvořena v Česku, ale co platí ve Velké Británii, mohlo by platit i u nás.

Zpráva ke stažení: Běžné omyly o investicích do infrastruktury pro aktivní dopravu

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/november/common-myths-about-investment-in-walking-and-cycling-busted-by-research-report/

Zpráva ve zkratce:

O investicích do pěší a cyklistické dopravy panuje celá řada mylných představ. Nový výzkum, který provedla organizace Sustrans, odkrývá pravdu, jež je za těmito mýty skrytá. Přibývá důkazů o zdravotních, environmentálních a ekonomických přínosech chůze a jízdy na kole.

Politický odpor či nesouhlas veřejnosti mohou brzdit změny v městském prostředí i vytváření prostoru vhodného pro cyklisty a chodce.

Přitom příčinou odporu většinou bývají mylné představy o tom, jaké budou následky přerozdělení silničního prostoru nebo jak zajistit maximální ekonomickou návratnost výdajů na dopravu.

Jedním ze způsobů, jak tyto mylné představy zvrátit a pomoci politikům při rozhodování, je důkladně prozkoumat všechny důkazy.

Monitorovací a výzkumná jednotka Sustrans realizovala studii s cílem najít důkazy týkající se těch nejběžnějších mýtů i investování do pěší a cyklistické dopravy.

Rychlý přehled:

1. Postřeh:

 • Mýtus 1: Investování do cyklistické infrastruktury ani přerozdělení silničního prostoru ve prospěch cyklistů nemá žádnou podporu ze strany veřejnosti.
 • Pravdivé tvrzení 1: Veřejnost podporuje investice do cyklistické infrastruktury

2. Postřeh: 

 • Mýtus 2: Přerozdělení silničního prostoru ve prospěch cyklistů zastaví dopravní provoz ve městech.
 • Pravdivé tvrzení 2: Víc prostoru pro chodce a cyklisty neznamená horší podmínky pro provoz motorové dopravy.

3. Postřeh:

 • Mýtus 3: Odstranění parkovacích míst pro auta poškodí místní ekonomiku.
 • Pravdivé tvrzení 3: Odstranění parkovacích míst pro auta ve prospěch parkovacích míst pro jízdní kola nebo chodníků pro chodce přispívá k vyšší atraktivitě místa, což se může pozitivně projevit na výsledcích maloprodeje.

4. Postřeh: 

 • Mýtus 4: Naše ulice jsou příliš úzké pro cyklopruhy.
 • Pravdivé tvrzení 4: Existují způsoby, jak zlepšit cyklistickou zkušenost na většině městských ulic, a to s využitím opatření na zklidnění dopravy nebo přerozdělením prostoru na dopravní komunikaci.

5. Postřeh: 

 • Mýtus 5: Jízda na kole není bezpečná.
 • Pravdivé tvrzení 5: Kvalitní cyklistická infrastruktura je zásadní pro vyšší subjektivní i objektivní bezpečnost cyklistů.

6. Postřeh: 

 • Mýtus 6: Pro ekonomiku státu je lepší budovat silnice pro motorovou dopravu než stezky pro chodce a cyklisty.
 • Pravdivé tvrzení 6: Cyklistická a pěší infrastruktura nabízí vyšší hodnotu za vynaložené náklady než silnice pro motorovou dopravu.

Podrobnosti:

Mýtus 1: Investování do cyklistické infrastruktury ani přerozdělení silničního prostoru ve prospěch cyklistů nemá žádnou podporu ze strany veřejnosti.

Bike Life je nejrozsáhlejší hodnocení stavu cyklistické dopravy ve městech Spojeného království, a jak ukazují jeho výsledky, 75 % obyvatel měst si přeje, aby investice do cyklistiky byly vyšší než v současnosti.

A dále, 78 % obyvatel těchto měst podporuje budování dalších cyklopruhů podél dopravních komunikací - a to i kdyby to mělo znamenat méně prostoru pro motorovou dopravu.

Žádná studie doposud nezjistila, že by veřejnost nepodporovala investování do cyklistiky.

Pravdivé tvrzení 1: Veřejnost podporuje investice do cyklistické infrastruktury

 

Mýtus 2: Přerozdělení silničního prostoru ve prospěch cyklistů zastaví dopravní provoz ve městech.

K tomu ve skutečnosti dochází jen velmi vzácně.

Existují důkazy o tom, že přerozdělení prostoru na silnicích ve prospěch chodců a cyklistů přispívá ke snížení problémů s dopravními zácpami.

Auta jsou ten nejméně prostorově efektivní dopravní prostředek, jak pro lidi, tak pro zboží – na třímetrovém jízdním pruhu přepraví auta za hodinu 700 až 1100 osob, ale na kolech nebo pěšky se na stejném prostoru přepraví 2000 až 6500 osob.

Existují i četné případové studie, např. ke konstrukci cyklistické superdálnice v Londýně, podle kterých transformace prostoru pro auta v prostor pro jízdní kola nemá negativní dopad na dobu jízdy autem.

Pravdivé tvrzení 2: Víc prostoru pro chodce a cyklisty neznamená horší podmínky pro provoz motorové dopravy.

 

Mýtus 3: Odstranění parkovacích míst pro auta poškodí místní ekonomiku.

Jak ukazují studie, maloprodejci dlouhodobě přeceňují počet zákazníků, kteří jezdí nakupovat autem (o téměř dvojnásobek). Rovněž nebylo zjištěno, že parkování má přímý dopad na životaschopnost maloobchodu.

Naopak, jak naznačují určité studie, odstranění parkovacích míst pro auta může mít na podnikání pozitivní vliv.

Jeden z příkladů – ti, kdo využívají udržitelné způsoby dopravy, utratí měsíčně v obchodě víc než ti, kdo jezdí autem.

Podobně existují i důkazy o tom, že odstranění provozu motorové dopravy z okolí maloprodejen ve prospěch prostoru pro chodce má pozitivní vliv na obrat a počet zákazníků.

Pravdivé tvrzení 3: Odstranění parkovacích míst pro auta ve prospěch parkovacích míst pro jízdní kola nebo chodníků pro chodce přispívá k vyšší atraktivitě místa, což se může pozitivně projevit na výsledcích maloprodeje.

 

Mýtus 4: Naše ulice jsou příliš úzké pro cyklopruhy.

Většina ulic je ve skutečnosti dost široká pro vybudování kvalitní infrastruktury pro cyklisty, pokud například budou odstraněny parkovací pruhy pro automobily, nebo se změní způsob, jakým se motorová doprava v daném prostoru pohybuje (jednosměrné ulice nebo omezení rychlosti a objemu dopravy).

Existují obsáhlé pokyny pro navrhování kvalitní infrastruktury pro cyklisty v různých typech městského prostředí.

Pravdivé tvrzení 4: Existují způsoby, jak zlepšit cyklistickou zkušenost na většině městských ulic, a to s využitím opatření na zklidnění dopravy nebo přerozdělením prostoru na dopravní komunikaci.

 

Mýtus 5: Jízda na kole není bezpečná.

Podle našeho průzkumu Bike Life si 77 % lidí myslí, že úroveň bezpečnosti cyklistů v jejich městě je třeba zvýšit.

Přitom je jízda na kole relativně bezpečnou aktivitou – státy s vysokým podílem cyklistů v ulicích mají nižší počet obětí dopravních nehod.

V Dánsku vlastní jízdní kolo 9 z 10 obyvatel a úmrtnost cyklistů při dopravních nehodách je oproti Velké Británii poloviční.

Bezpečnost cyklistů tedy determinují podmínky, v nichž lidé musí cyklistiku provozovat, nikoli aktivita samotná. A tohle je opravdu silný argument pro investování do kvalitní cyklistické infrastruktury.

Během let 2000 a 2012 bylo v ulicích New Yorku vybudováno 470 mil cyklostezek. Riziko vážného zranění cyklisty v ulicích New Yorku se snížilo o 72 %, a přitom počet jízd na kole se zvýšil trojnásobně (NYCDOT, 2013).

Pravdivé tvrzení 5: Kvalitní cyklistická infrastruktura je zásadní pro vyšší subjektivní i objektivní bezpečnost cyklistů.

 

Mýtus 6: Pro ekonomiku státu je lepší budovat silnice pro motorovou dopravu než stezky pro chodce a cyklisty.

Argument o ekonomickém růstu je velmi často používán na podporu výstavby silnic, jak ale naznačují naše důkazy, podpora rozvoje cyklistické a pěší dopravy dává i z hlediska ekonomiky větší smysl.

Výstavba 1 km průměrné silnice stojí asi 50 milionů liber, oproti tomu 1 km kvalitní cyklostezky vyžaduje náklady jen 1,3 milionu liber.

Cyklistická a pěší infrastruktura je rovněž mnohem víc nákladově efektivní než silnice pro motorovou dopravu. Na každou 1 libru na vybudování silnice připadá výnos 3 až 5 liber, u infrastruktury pro cyklisty a chodce je výnos 4 až 19 liber.

Pravdivé tvrzení 6: Cyklistická a pěší infrastruktura nabízí vyšší hodnotu za vynaložené náklady než silnice pro motorovou dopravu.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality