Jak náš životní styl a režim ovlivňují naši dopravní volbu?

02. 01. 2018

Projekt MoTiV zkoumá novou definici hodnoty času, který strávíme dopravou a cestováním. Nedávný průzkum na Univerzitě v západní Anglii odhalil, že pokud se doba dojíždění do práce prodlouží o 20 minut, je to pro zaměstnance stejně nepříjemné jako 19% snížení platu: každá minuta navíc, kterou musíme strávit dojížděním do práce a z práce, snižuje naši spokojenost jak se zaměstnáním, tak s naším volným časem, zvyšuje napětí a zhoršuje stav psychického zdraví. Podle studie především dlouhé cestování autobusem snižuje naši spokojenost se zaměstnáním, zatímco chůze do práce a z domova tuto spokojenost posiluje. A pokud zaměstnanec jezdí do práce na kole, přináší to navíc bonus v podobě vědomého zacházení s vlastním zdravím.

Hodnota doby cestování se obvykle zvažuje jen z ekonomického hlediska (úspora času a úspora nákladů). V posledních letech se objevuje nový trend, související s dynamikou osobních preferencí jedince, jeho životním stylem a životním režimem, které ovlivňují jeho dopravní volby s cílem rozšířit koncept osobního blaha pomocí indikátorů jako např. spalování kalorií, uhlíková stopa a celková spokojenost s využitím doby cestování ve vztahu k plánovaným aktivitám.

Zkoumat nové paradigma hodnoty cestovního času (Value of Travel Time – VTT) zavedením nové definice a metodiky pro odhad této hodnoty na základě hodnotové nabídky mobility – to je cílem projektu MoTiV. Ověření a potvrzení koncepčního rámce bude probíhat prostřednictvím sběru a evaluace dat nejméně v 10 zemích EU.

Sběr dat o mobilitě a dopravním chování bude probíhat prostřednictvím mobilní aplikace, vytvořené konsorciem projektu. Tato aplikace usnadní koncovému uživateli sledovat, pochopit a přehodnotit rozhodnutí související s dopravou a cestováním tak, aby co nejlépe využil svůj volný čas v souladu s osobními preferencemi, zájmy, životním stylem a rozpočtem.

Cílem je zapojit do sběru dat nejméně 5000 účastníků, kteří budou aplikaci MoTiV používat alespoň po dobu dvou týdnů. Kromě ověření a potvrzení koncepčního rámce bude soubor dat sloužit i vědecké komunitě jako otevřený soubor dat pro další výzkumy v této oblasti.

Výsledky projektu by měly přispět k rozvoji nových služeb v oblasti mobility a k rozšíření současných aplikací pro informované cestující. MoTiV znamená přímou hodnotu i pro koncového uživatele, kterému umožní snadněji sledovat, porozumět a přehodnotit jeho vlastní rozhodnutí související s dopravou a cestováním s cílem co nejlépe využít čas v souladu s osobní motivací, životním stylem a preferencemi.

Projekt MoTiV byl zahájen v Žilině 14. a 15. listopadu 2017. Koordinuje ho v rámci výzkumného programu Horizon2020 Žilinská univerzita. Zahajovacího zasedání se účastnili zástupci sedmi členů konsorcia, aby zde diskutovali o cílech, strategiích, aktivitách a akčním plánu, stejně jako o koncepčním rámci projektu a celoevropských kampaních zaměřených na sběr dat.

Evropská cyklistická federace bude jako člen konsorcia koordinovat diseminační aktivity a podporovat své členské organizace v procesu sběru dat.

Více informací o projektu MoTiV naleznete na webu www.motivproject.eu

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/how-do-behaviours-and-lifestyles-influence-our-mobility-choices-motiv-project

Autor Marco Ciarrocchi

Překlad: Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality